Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3-й квартал 2019 р.

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Ще про врожай» (1909 р.).

Справді, воно дивно, що в Росії, де найбільше народу живе з хліборобства, нема осібного банку, який би дбав про хлібороба, позичав би йому гроші під хліб і в інших справах йому був помічний.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Historya piechoty polskiej» (1897 р.).

Автор визискав цілком нові матеріали – головно реєстри і рахунки видатків на військо, і завдяки тому міг подати силу свіжих і інтересних відомостей до організації війська в Польщі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Закон про свободу віри» (1909 р.).

Тепер от, як вийшла звістка, що правительство взяло з Думи закони про віру, побоюються, щоб справа з сими законами про свободу віри знову не потяглася надовго.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.И.Петров. Киевская Рождество-Предтечинская или Борисоглебская церковь» (1897 р.).

Монографія проф. Петрова представляє, можливо, повний звід звісток про Борисоглібську церкву з історичної літератури, доповненої витягами з церковного архіву.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Просвітні товариства і гуртки» (1909 р.).

Не інакше як треба самим нашим людям про себе дбати: завести читальню, в складчину купити книжечок, газету виписати; з миру по копійці – можна читальню зробити хорошу.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» закінчуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – розділ «ХХХІІ. Останні десятиріччя» та додатки.

Цензурні та адміністративні репресії, яким було піддано український рух у Росії 1863 р., дещо послабшали на початок 1870-х років, і це дало деяку можливість діяльності.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.Антонович. Несколько данных о землевладении в южной Украине в XV столетии» (1897 р.).

Найбільшу вагу з сих розвідок має розділ про Калаур, звісний досі з імені, але навіть щодо своєї місцевості непевний.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про робочі спілки» (1909 р.).

Те, що доказали італійські робочі спілки, можуть доказать і наші робітники, коли будуть гуртуватися в робочі спілки.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХХХІ. Сучасний стан українства в Росії».

Величезний край, володіє задатками значного розвитку фабричної та заводської промисловості.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Michał Rolle. Z przeszłości. Okręg rowski – starostwo barskie (do r[oku] 1774)» (1897 р.).

Два згадані витяги достачили автору дуже великий запас відомостей про володіння землею і історію поодиноких осад староства.

Більше інформації…

Новий макет сторінок

На сайті запроваджено новий макет сторінок, пристосований для перегляду на мобільних пристроях (responsible design).

[Натисніть Ctrl+F5 для повного оновлення сторінки.]

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про врожай» (1909 р.).

І одне тільки земство Валуйське (в Воронезькій губернії) сю справу провадить добре: взяло на се позичку з Державного банку 300 тис. і вже багато літ з того роздає позички селянам під хліб.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХХVІІІ. Українське відродження в Росії».

Вживання цієї народної мови не переривалося протягом усього ХVІІІ ст. До неї зверталися з практичних міркувань, в інтересах легкозрозумілості для простолюду.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Л.Падалка. По вопросу о времени основания города Полтавы» (1897 р.).

Розвідку д. Падалки можна поділити на дві частини; перша займається питанням, чи можливо припустити існування Полтави в період давній, друга зводить відомості про неї з XVII в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Робітничі товариства» (1909 р.).

Як залежуються в «присутствии» їх устави, то нагадувати про них, засновані вже товариства всякими способами підтримувати, а на місце закритих нові подавати на затвердження.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХХV. Правобережна Україна».

Намагання Москви – залишити правобережну Наддніпрянщину у стані незаселеної пустелі – не увінчались успіхом. Туреччина не погодилася на цю вимогу при ратифікації трактату 1681 р.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «М.Довнар-Запольский. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь (договоры 1366 г.)» (1897 р.).

Докладним аналізом сепаратної умови він доводить, що вона не стоїть в ніякій суперечності з загальною, і спеціально – границі володінь Казимира й Любарта не інакші, а згідні з умовою загальною.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Століття Фінляндії» (1909 р.).

Почали вчити по-фінськи в школах по селах, де більше живе фінів, а по містах, де більше привикли до шведчини – як не по-фінськи, то бодай фінської мови вчать і письменства.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХХІІ. Повстання Мазепи й перше скасування гетьманства».

Для цього політичний крок Мазепи було роздмухано як учинок небувалий і надзвичайний. Але насправді у цьому вчинку Мазепи та його однодумців не було нічого надзвичайного, нічого нового.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Die Entstehung der ältesten russischen sogennanten Nestorchronіk» (1897 р.).

Автор властиво мав метою критичну перевірку літописного оповідання, але ся мета цілком відійшла на другий план серед оповідання про Ольгу, Святослава і його похід.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «В єднанні сила» (1909 р.).

Селяни, ведучи таке товариство – хоч се діло й не бозна-яке мудре, набираються багато розуму, привчаються до діловодства, рахування і дітей своїх привчають.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХІХ. Смути 1660–1680 рр.».

У 1660-х рр., як ми бачили, Україна формально розділилась. Правобережна отримала свого гетьмана, лівобережна – свого; перша під верховенством Польщі, друга – під верховенством Москви.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Димитриу. К вопросу о договорах русских с греками» (1897 р.).

Вивід його такий, що з трьох умов, які ми маємо в літопису під р. 907, 912, 945, лише з р. 944 ми маємо умову, що була уложена і затверджена відповідно вимогам дипломатичної практики.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Пам’ятник Шевченку» (1909 р.).

Кілька років тому вийшов дозвіл, щоб збирати складки на сей пам’ятник. Місце йому вибрали в Києві, столиці України, тут і комітет є, що збирає гроші на пам’ятник по всіх краях.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХVІ. Хмельниччина».

Богдан Хмельницький походив із дрібнопоміщицької чигиринської сім’ї; він здобув для свого часу досить добру освіту, здавна служив у козацькому війську і досягнув у ньому видатного значення.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Хр.М.Лопарев. Старое свидетельство о положении ризы богородицы во Влахернах» (1897 р.).

Академік Васильєвський виступив проти теорії д. Лопарьова з дуже поважними аргументами в обороні давнішого погляду, що «Слово» належить дійсно VII, а не IX віку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «До наших читачів» (1909 р.).

Читачів же наших просимо самих читати й іншим давати та приохочувати: нехай ся газета іде з рук до рук, з хати до хати, людям нашим і всьому миру нашому українському на користь та на пожиток.

Більше інформації…