Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

На свята

Михайло Грушевський

От і свят дочекали і сей перший рік нашої народної газети щасливо завершили! Поздоров, Боже, стрінути і отпровадити в добрім здоров’ї і при добрій мислі! Дякуємо при тім усім, хто нам в нашій роботі допомагав словом і ділом, і доброю радою. Спасибі всім, хто до нас добрим словом озивався, працею своєю помагав, і тим, хто нашу газету між людьми поширював, до неї приохочував, щоб наша праця не гинула марно, а мир з неї користав. Бо працю нашу робили ми не для своєї користі або слави, не для грошей та заробітку, а для народу нашого, щоб помогти йому просвіщатися, доброї ради та відомості набиратися, до книжки і науки привчатися.

Тому добре діло робили всі, хто своїх знайомих і земляків до нашої газети привчав, приохочував, з рук до рук, з хати до хати пускав, щоб самі до неї заохочувалися, виписували та далі поширювали. І далі так просимо всіх робити, помагати газеті своє діло сповняти і нам нашу тяжку і гірку працю полегшувати. Бо в теперішніх часах таку народну газету видавати нелегке і невеселе діло. Чому так – не годиться тепер казати; колись звісно буде. Живемо так, що й не знати, що завтра буде; сьогодня ще можна, а як завтра буде – не знати. Треба користати, поки час і спромога.

Наші батьки постарілися і повмирали, не мавши тої радості – в руках держати свою народну газету мужицьку та робітницьку, мовою нашою рідною писану. Ви ж користайте з того, що маєте, та й поки маєте. Помагайте нам і собі, і всім людям тямущим прискоряти життя легше, світліше, щасливіше, як не собі, то дітям і потомкам своїм. Як віщував наш великий Кобзар Шевченко:

Прорветься слово, як вода,

І дебрь – пустиня неполита,

З цілющою водою влита,

Прокинеться; і потечуть

Веселі ріки, а озера

Кругом гаями поростуть,

Веселим птаством оживуть.

Сей нумер останній за сей рік. На сам Новий рік вийде вже № 1 за рік 1910. Його одержать, одначе, всі передплатники сьогорічні, хто, і не поспів прислати на новий рік гроші. Будемо посилати той нумер усім, про кого довідаємося, що він охочий до освіти і читання. Але про всіх не можна допитатися. Чималу прислугу зробить той, хто спише адреси людей з своєї околиці, охочих до просвіти, читання, котрі ще нашої газети не мають, і нам пришле.

Святкуйте здорові, спочивайте і забавляйтеся, а діла не забувайте – ширити добру думку, освіту і слово письменне, щоб скорше оживала наша земля –

, – і не верствовії,

А вольнії широкії, скрізь шляхи святії

Простеляться… І не найдуть шляхів тих владики.

А раби тими шляхами без гвалту і крику

Позіходяться докупи, раді та веселі.

І пустиню опанують веселії села…


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1909. – 24 грудня. – № 17. – С. 2. Підпис: М.Гр.

Подається за першодруком.

…Німим отверзуться уста… Веселим птаством оживуть – тут М.Грушевський подає витяг з поезії Т.Шевченка «Ісаія. Глава 35» (див.: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 2001. – Т. 2: Поезія 1847-1861. – С. 283-284).

Оживуть степи, озера… І пустиню опанують веселії села… – Там само. – С. 284.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 255 – 256.