Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Collectanea ex archivo collegii historici

Михайло Грушевський

Archiwum komisyi historycznej, т. VII. (Editionum collegii historici Academiae lit[ere] Crac[oviensis], № 54). Краків, 1894, с. 478

В сім (останнім) томі «Архіву Краківської академії» має для нас спеціальний інтерес історія Чуднівської кампанії 1660 p. (Bellum Polono-Moschicum ad Czudnow), видана д-ром В.Чермаком з рукопису бібліотеки Оссолінських у Львові і досі не звісна (с. 1 – 54). Автор і час написання невідомі; видавець з комбінації різних обставин приходить до гадки, досить правдоподібної, що ся історія написана була невдовзі по кампанії якоюсь особою, добре ознайомленою з сими подіями і близькою маршалку Любомирському, герою сих подій, може на його жадання. Історія, написана досить порядною латиною, досить простора, дає багато подробиць і деякі нові відомості – напр., про виряджений Шереметьєвим на Волинь передовий полк Вертелецького, побитий під Межирічами (волинськими – автор хибно приточує се до Межиріч в пов[іті] Радзинськім), про відступлення Шереметьєва, про битву з Хмельниченком під Слободищами і пертрактації з козаками. Одним словом, нововидана історія становить корисний додаток до досить багатої мемуарної літератури про Чуднівську війну.

Крім того, в томі видрукувано устави про ціни речей м. Варшави з пол[овини] XVII [віку], справді цікавий для історії культури матеріал; менш щасливою здається мені гадка надрукувати просторий (с. 269 – 478) виказ людності в Краківській єпархії з р[оку] 1787 – реєстр осад з сумарним означенням числа католиків і некатоликів: стільки, прецінь, є далеко цікавіших люстрацій і інвентарів навіть і з тих часів!


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XVIII. – Кн. 4. – С. 24 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 118-119. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 210.