Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Die Entstehung der ältesten russischen sogennanten Nestorchronіk

Михайло Грушевський

mit besonderer rücksicht auf Svjatoslav’s Zug nach der Balkanhalbinsel. Literar-historische Studie von Dr Stjepan Srkulj, kgl. Gymnasiallehrer in Pozega. Пожега, 1896, ст. 57

Ся брошура складається з двох частин, перша присвячена питанню про Початковий літопис, друга – Святославу й його болгарським походам. Перша частина (с. 7 – 33) служить якби вступом. Вона робить на читача дуже приємне враження: автор ознайомився з головною літературою сього питання (виданнями літопису, російськими й західноєвропейськими – Міклошича, Бєльовського, Ербена, Леже, працями Шлецера, Сухомлинова, Срезневського, Бестужева-Рюміна і т. ін.) і досить докладно і основно обговорює сучасний стан питань про джерела літопису, час його укладання і авторство Нестора; розуміється, дещо тут бракує (напр., полишене «Життя св. Василя Нового», т. зв. «Поучения Феодосия» і т. ін.), є деякі прогалини – напр., замало звернено уваги на проби вирізнити з літопису «Повість» в тіснішім значенні і т. ін.

Автор не виробив собі докладного погляду на хронологічну схему «Повісті» і через те, напр., уважає сучасною запискою звістку про прихід Олега до Києва; на ст. 20 притім читаємо таку гадку:

«У великій мірі правдоподібно, що сі поодинокі київські записки написані якимсь норманом, навченим письму в Британії або Галії, шведською мовою і мабуть – рунічним письмом».

За всім тим автор дає публіці, не ознайомленій з спеціальною літературою, корисний огляд.

Слабше випала друга половина, присвячена походу Святослава. Автор властиво мав метою критичну перевірку літописного оповідання (с. 34), але ся мета цілком відійшла на другий план серед оповідання про Ольгу, Святослава і його похід, причім автор переважно лише контамінує відомості літописні з візантійськими. При тім автор не визискав ані літератури (напр., проминає монографію Шлюмберже), ані навіть джерел (напр., не визискав хроніки Ях’ї), і знову шкодить основна хиба – погляд на хронологію літопису. Задля того всього якихось результатів для питання автор не дає; хронологічні суперечності лише вказані, оповідання літопису не проаналізовано докладно і не освітлено відповідно.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XVII. – Кн. 3. – С. 2 – 3 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Oп. 1. – Спр. 240. – Арк. 24 – 25 зв. Підпис: М. Грушевський.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 113 – 114.