Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] М.Довнар-Запольский. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь (договоры 1366 г.)

Михайло Грушевський

К., 1896, с. 13 + мапа (відбитка з київських «Университетских известий»)

Д[обродій] Довнар-Запольський застановляється в своїй маленькій розвідці над одним неясним питанням з історії боротьби Русько-Литовської держави з Польщею за руські землі, а то про обопільні відносини двох умов, що датуються р[оком] 1366 обидві (документи самі дат не мають), однієї загальної – литовських князів з Казимиром, другої сепаратної – Любарта з Казимиром. Автор приймає за доведену попередніми студіями автентичність обох умов і прилучається до гадки тих, що уважали умову сепаратну пізнішою від загальної.

Докладним аналізом сепаратної умови він доводить, що вона не стоїть в ніякій суперечності з загальною, і спеціально – границі володінь Казимира й Любарта не інакші, корисніші для Любарта (як приймали Філевич, Леонтович, Іванов), а згідні з умовою загальною. Ся справа і становить головний предмет розвідки, і автор доводить свій вивід основно, опираючись на означеннях границь, старанно переведених на мапу. Автор, значить, уважає сепаратну умову поясненням деяких прогалин і неясностей загальної спеціально щодо відносин Любарта до Казимира і висловлює наостанку здогад, що належить вона до р[оків] 1368 – 1369; сі комбінації мають вже характер більш гіпотетичний, але автор не дуже на них, здається, і напирає.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XIX. – Кн. 5. – С. 4 – 5 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Oп. 1. – Спр. 234. – Арк. 37 – 38. Підпис: М.Грушевський.

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867 – 1934) – історик, етнограф, джерелознавець, архівіст, археограф.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 119 – 120.