Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель

Михайло Грушевський

1839 – 1842. СПб., 1895, ст. Х + 374 + мапа

Сей збірник листів Срезневського друкувавсь в часописі «Живая старина» з р[оків] 1892 – 1893. Він має немалу цікавість щодо сучасного культурно-літературного життя Слов’янщини, але для нас спеціально не дає нічого – на Русі Угорській і в Галичині Срезневський був дуже недовго, і в кількох листах, писаних звідти (1841), дає мало цікавого. Львів йому подобавсь, але зробив враження польського міста:

«Польська мова тут панує; по-німецьки говорять жиди й німецькі урядники, по-українськи («по южнорусски») простий люд, що приходить з сіл».

«З руських (русских) літераторів познайомивсь з Вагилевичем, Головацьким, Зубрицьким та Левицьким. Вагилевич збожеволів на тім, що в нього закохуються. Головацький багато мандрував. Зубрицький багато збирав історичні матеріали. Левицький – злий грамотій, хоч і написав граматику. Познайомивсь і з іншим Левицьким, каноніком, цензором книг. Бачив і руські («русские») книги, бачив і «Сніп» (sic). Ну вже й правопис Основ’яненка читають з ентузіазмом (не забудьмо, що Срезневський жив в Харкові). Бачив і «Москвитянина» (часопись, що видавав Погодін). Умовивсь з Мілковським про пересилку книг».


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. X. – Кн. 2. – С. 43 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 131-132. Підпис: М.Г.

Срезневський Ізмаїл Іванович (1812 – 1880) – філолог та історик. Один із провідних українських романтиків. Своїм виданням «Запорожская старина» (1833 – 1838) започаткував новий романтичний погляд на українське минуле. (Див.: Кравченко В.В. Нариси української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII – середина XIX ст.). – X., 1996).

Сей збірник листів Срезневського друкувавсь в часописі «Живая старина» з р[оків] 1892 – 1893 – йдеться про публікацію листів І.Срезневського: Путевые письма Измаила Срезневского к матери его Елене Ивановне (1839 – 1842). С предисловием, редакцией и примечаниями Вс. И. Срезневского // Живая старина. – 1892. – Вып. 1. – С. 49-77; Вып. 2. – С. 27-70; Вып. 3. – С. 43-45; Вып. 4. – С. 62-96; 1893. – Вып. 1. – С. 20-62; Вып. 2. – С. 139-177; Вып. 3. – С. 330-373; Вып. 4. – С. 462-506.

Бачив і «Москвитянина» (часопись, що видавав Погодін) – часопис видавав М.Погодін у 1841 – 1856 pp. у Москві (щомісяця, а з 1849 р. – двічі на місяць). Мав офіційний характер, проте містив чимало слов’янофільських публікацій і перекладів. Видання певною мірою пропагувало українську літературу. У ньому друкували твори Г.Квітка-Основ’яненко та П.Куліш. Часопис містив рецензії (в тому числі й І.Срезневського) на українські книжки.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 246.