Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4-й квартал 2018 р.

31.12.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо «Кілька заміток до «Чуда св. Климента папи римського» (1902 р.).

Отже з сих наших хронологічних виводів виходило б, що «Похвала Клименту» (так її буду звати) значно молодша від «Чуда».

Більше інформації…

29.12.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Київ» (1910 р.).

Київ – найстарше українське місто, споконвічна українська столиця, та й на цілому світі мало таких стародавніх міст, як воно.

Більше інформації…

27.12.2018 Нова науково-організаційна стаття

Публікуємо виступ на звичайних загальних зборах Наукового Товариства ім. Шевченка 29 червня 1904 p.

В минувшім році Товариство скінчило десять літ від першої своєї реформи на взір європейських академій наук. Пізніші зміни зблизили його ще більше до такої академічної організації.

Більше інформації…

25.12.2018 Новий огляд

Опубліковано огляд «Львівське наукове товариство імені Шевченка і його внески у вивчення Південної Русі» (1903 р.).

Вже й тепер, яким є стан справ з деяких питань, – дослідник не може рухатися, не ознайомившись із зробленим і опублікованим із цих питань Товариством імені Шевченка.

Більше інформації…

23.12.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Митрофан Дикарів» (1900 р.).

Покійник був родом з Воронежчини, з етнографічного пограниччя українського і великоруського народу, і його інтереси притягнули до себе етнографічні прикмети сеї пограничної людності.

Більше інформації…

11.12.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Пр[иват-]доцент Р.Вейнберг. Славяне и их физическая эволюция» (1903 р.).

Автору дуже не хочеться, щоб слов’яни були типом мішаним, і він старається їх від сього оборонити, але так, що тої аргументації до якихось виразних тез я не годен зібрати.

Більше інформації…

9.12.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.И.Леонтович. Панский двор в литовско-русском государстве» (1896 р.).

Двір в Русько-Литовській державі, як і в Давній Русі, значив не лише осаду, а й резиденцію княжу або панську, або уряду княжого чи панського.

Більше інформації…

7.12.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «4. Треба вивчати українську мову».

І в міру того, як захоплює такого чоловіка «культура», опановує його спокуса мішати до своєї «простої» мови як можна більше елементів «образованої» мови.

Більше інформації…

5.12.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Н.К.Никольский. Материалы для истории древнерусской духовной письменности, I-IV» (1904 р.).

Пороблені добродієм Нікольським нахідки змушують ще раз порушити пекучу справу: коли нарешті буде переведене систематичне студіювання старих збірників.

Більше інформації…

3.12.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Могила Сірка» (1909 р.).

Прославився як завзятий вояка. Особливо славні були походи на Крим, за Перекоп на кочовища татарські: багато він невільників українських з неволі татарської визволяв.

Більше інформації…

1.12.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Світлій пам’яті Івана Франка» (1916 р.).

Навіки відійшла від нас одна з найбільших постатей, висунутих українським рухом, – діяч великого таланту, рідкісної суспільної енергії, незрівнянної різнобічності та продуктивності.

Більше інформації…

29.11.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Вѣстьникъ газыковѣдѣнига, словєсности, людознаньства и дрєвностьи словѣньскыхъ» (1903 р.).

Досить дивно трактовані в виданні Ukrainica. Дістаєш таке вражіння, як би ш[ановні] редактори-чехи старалися не ввійти як-небудь в конфлікт з панросійськими поглядами.

Більше інформації…

27.11.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «С.Шумаков. Акты Литовской метрики о князе А.М.Курбском и его потомках» (1896 р.).

Автор укладає такий покажчик для видрукуваних там документів з означенням книг і аркушів. До сього додає актові титули 8 документів про Курбського, досі незвісні.

Більше інформації…

25.11.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «3. Мова – інструмент національної роботи».

Досить буде, коли мови сеї вистачить на те, щоб обмінюватися думками, порозуміватися і посувати наперед нашу культурну й політичну національну роботу.

Більше інформації…

23.11.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «В.И.Ламанский. Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник» (1904 р.).

Не держачися якої-небудь системи, автор кидає по дорозі не раз дуже інтересні думки, часами лиш заходить глибше в різні побічні питання, даючи цілі екскурси.

Більше інформації…

21.11.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Наші люди з карпатських сторін» (1909 р.).

Кожду річ гуцул прикрасить, вимережить, добере гарної краски. Ніде нема таких гарних майстрів до виробів з дерева, шкіри, міді.

Більше інформації…

19.11.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Олександр Кістяківський» (1910 р.).

Кістяківський багато займався вивченням українського права давнього і сучасного, видав старий проект українських законів з часів Гетьманщини.

Більше інформації…

17.11.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «В.В.Хвойко. Каменный век среднего Приднепровья» (1903 р.).

Хвойко, маючи орієнтаційний хист, натрапив на велику масу дуже цікавих стацій і пам’яток передісторичного життя і, не маючи найменшого наукового приготовления.

Більше інформації…

15.11.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. Podole lennem korony (1352 – 1430)» (1896 р.).

Невелика розвідка д-ра Прохаски зачіпає цілий ряд важних питань подільської історії й хоче, можна сказати, шкереберть перевернути історію Поділля.

Більше інформації…

13.11.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «2. Потреба вдосконалення мови».

Треба дорожити тою мовою, яку маємо, – чистити її, поліпшати, але й зносити ті її хиби, яких відразу поправити не можемо. А відкидати її зовсім через ті хиби – ніяк не можна.

Більше інформації…

11.11.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.П.Воротников. Анна Ярославна – королева Франции (1051-1060)» (1903 р.).

Драма як драма, бувають і далеко гірші; автор, очевидно, потрудився коло неї чимало, але дух і обстанову часу віддає вона тільки в дуже малій мірі.

Більше інформації…

9.11.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Україна» (1909 р.).

Простяглася наша країна од Кубані аж до Сяну-річки більш як на тисячу верст і од Чорного моря до Смоленщини більш як на 600 верст.

Більше інформації…

7.11.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Олександр Кониський» (1910 р.).

Коли в Росії впали заборони на українське слово, Кониський став писати найбільше в Галичині і взагалі був один з тих, хто найбільше потрудився коло зв’язання України російської з Галицькою.

Більше інформації…

5.11.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Археологическая летопись Южной России» (1903 р.).

За три роки свого видання йому не удалося притягнути до живішої участі археологів, що займаються територією російської України.

Більше інформації…

3.11.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Dr. I.Franko. Z dziejów Synodu Brzeskiego 1596 r.» (1896 р.).

Обидва автори прийшли до подібних виводів, признавши «Пересторогу» пам’яткою, написаною сторонничо і баламутно.

Більше інформації…

1.11.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «1. Шкідливість суперечок за мову».

Далі чубляться за мову між собою і з «українцями», а за тими суперечками про мову і правопись лишають облогом, з своєї сторони, поле просвітньої й культурної роботи.

Більше інформації…

31.10.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Русская словесность с XI по XIX столетия включительно» (1903 р.).

Сюди увійшли й важніші українські письменники, що друкувалися в Росії, але їх твори показані также неповно й безсистемно, а властиво – ще гірше, як російських літератів.

Більше інформації…

29.10.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Дума про Ганжу Андибера, гетьмана запорозького» (1909 р.).

Окремо стоїть прегарна дума про Ганжу Андибера, гетьмана запорозького. Вона повідає про внутрішній розділ, який з часом стався в самім козацтві.

Більше інформації…

27.10.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Іван Нечуй-Левицький» (1910 р.).

Його писання – се дорогоцінна літопись українського сільського життя від середини минулого [19] віку почавши.

Більше інформації…

25.10.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «А.А.Штукенберг. Материалы для изучения медного (бронзового) века восточной полосы Европейской России» (1903 р.).

В затитулованій публікації д[обродій] Штукенберг подає дуже багатий матеріал з Поволжя – губерній Казанської, В’ятської, Уфимської й Самарської.

Більше інформації…

23.10.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia, t. 15» (1896 р.).

Попри загальніший інтерес, напр., для тодішньої культури, для археології, записки сих реєстрів містять в собі багато вказівок історичних для часів з 1393 – 1420 р.

Більше інформації…

21.10.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» починаємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.).

1. Шкідливість суперечок за мову / 2. Потреба вдосконалення мови / 3. Мова – інструмент національної роботи / 4. Треба вивчати українську мову.

Більше інформації…

19.10.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Н.П.Дашкевич. Рыцарство на Руси – в жизни и в поэзии» (1903 р.).

Шановний київський професор зачепив тут одно з цікавіших питань з відносин нашої Русі-України до західного життя, та, на жаль, далеко не дав того, щоб могли ми від нього надіятися.

Більше інформації…

17.10.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «З Хмельниччини» (1909 р.).

Рано козаки виїхали під польський табір на бій, а від поляків ні духу. Під’їхали ближче, а табір польський порожнісінький. Тоді кинулися наздогін.

Більше інформації…

15.10.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Осип Бодянський» (1910 р.).

Як професор і ще більше як редактор, все життя багато працював для вияснення української минувшості і українського життя, бо сильно любив свій край і народ.

Більше інформації…

14.10.2018 Перехід на захищений протокол

Від 14 жовтня 2018 р. (від Дня захисника Вітчизни!) сайт починає працювати на захищеному протоколі (https). Радимо оновити ваші закладки сторінок цього сайту.

13.10.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «D[octo]r Włodzimierz Demetrykiеwicz. Neolityczne groby szkieletów tak zw. siedzących (hockergräber) w Przemyskiem i Krakowskiem» (1902 р.).

В першій з сих статей описує краківський археолог знахідку похоронів небіжчиків в скорченім положенні в Селісках під Перемишлем.

Більше інформації…

11.10.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t. 14» (1896 р.).

Головними джерелами для сього тому послужили: бібліотека Ягеллонська й Чарторийських в Кракові, Головний архів в Дрездені, і все ще невичерпаний Державний архів в Королевці.

Більше інформації…

9.10.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо «Меморіал товариства до міністра просвіти в справі утворення самостійного українського університету у Львові» (1907 р.).

Нема сумніву, що утворення самостійного руського університету заохотило б до академічної кваліфікації дуже численних адептів науки, які вже заявили свої наукові здібності самостійними працями.

Більше інформації…

7.10.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Платон Мелиоранский. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве» (1902 р.).

Молодий петербурзький орієнталіст поставив собі вдячну задачу – переглянути й перевірити гадки про турецькі елементи в мові «Слова о полку Ігоревім».

Більше інформації…

5.10.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Січ Запорозька» (1909 р.).

Минули ті часи, як люди кохалися в війні, милувалися оповіданнями про криваву помсту, про багату здобич, про силу побитих ворогів, про забраних в неволю жінок і дітей.

Більше інформації…

3.10.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Пантелеймон Куліш» (1910 р.).

Куліш мав натуру незвичайно гарячу, палку, неспокійну. До всього і у всім, справді, показував великий хист, до чого брався.

Більше інформації…

1.10.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «J.Talko-Hryncewicz. Przyczynki do poznania świata kurhanowego Ukrainy» (1902 р.).

В сій цінній статті старається автор зібрати результати антропологічних помірів передісторичної людності старої Київщини.

Більше інформації…