Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3-й квартал 2018 р.

29.09.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.И.Леонтович. Источники русско-литовского права» (1896 р.).

Брошура проф. Леонтовича дає огляд не всіх взагалі пам’яток русько-литовського права, а лише найдавніших, як зазначає він сам накінці, розумій – достатутових.

Більше інформації…

27.09.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Утраквізація чи розділ університету?» (1907 р.).

Польські професори заявою своєю з 3 марта постановили стерегти польського характеру університету й противитися утраквізації його «в якім-небудь виді».

Більше інформації…

25.09.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «И.С.Свенцицкий. Начала философии в русской литературе XI-XVI вв.» (1902 р.).

Але сі замисли «органических связей» і «влияния» лишилися «пустым звуком», і автор зістався лише при збиранні крох.

Більше інформації…

23.09.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Шевченко і українська минувшина» (1912 р.).

Але Шевченко не послухав сих благоразумних осторог і сміливо кинувся у той світ, звідки перед ним з високих могил виступали привиди старого свобідного, блискучого життя.

Більше інформації…

21.09.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Марко Кропивницький» (1910 р.).

Кропивницький велико заслужився також і тим, що сам складав театральні п’єси для українського театру; він та Карпенко-Карий – се найвизначніші українські драматурги (письменники театральні).

Більше інформації…

19.09.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Э.Р. фон Штерн. Новый эпиграфический материал, найденный на юге России» (1902 р.).

Розкопки в старім замку Акермана не дали якихось особливо цікавих речей, але виказали останки людського життя, почавши від часів передантичних і античних до новіших – турецьких.

Більше інформації…

17.09.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. О prawdziwosći listów Gedymina» (1896 р.).

Ціла розправа має якби характер акту оскарження проти політики орденів. Детальніше розібрав автор одно з питань – про заміри Ґедиміна охреститися.

Більше інформації…

15.09.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1913 р.

З нового року, як Ви знаєте, наше Товариство приступить до видавання наукового трьохмісячника українознавства, адже дуже просимо Вас до як ближчої і тіснішої участі в ньому. (12.12.1913 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

13.09.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Шевченків день» (1907 р.).

В часах тупої апатії й покори, занепаду громадського й політичного почуття загриміло його слово обурення й протесту проти гніту й утиску, проти фарисейської покори.

Більше інформації…

11.09.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.Лященко. Заметка о сочинениях Феодосия, писателя XII века» (1902 р.).

Але за приналежністю сих писань Теодосієві Грекові ш[ановному] авторові не вдалося піднести ніякого дійсно поважного аргумента.

Більше інформації…

9.09.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Князь Роман» (1910 р.).

Коли в Галичині почалися замішання і бояри заходилися коло того, щоб спекатися свого князя Володимира, Роман почав з ними зносини, і вони, скинувши Володимира, покликали князя Романа.

Більше інформації…

7.09.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Раз добром налите серце» (1914 р.).

В славній плеяді київській Костянтин Петрович Михальчук взяв на себе досліди над мовою – цим сакраментом української національної ідеї.

Більше інформації…

5.09.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «И.А.Линниченко и В.В.Хвойко. Сосуды со знаками из находок на площадках трипольской культуры» (1902 р.).

Читаючи сі досить припадкові, уривкові звістки, приходиться себе не знати в котрий раз питати – коли ж нарешті діждемося ми відповідного описання й видання тих знахідок д. Хвойка.

Більше інформації…

3.09.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Николай Рожков. Поводы к началу процесса по «Русской правде» (1896 р.).

Маленька розвідка д. Рожкова займається двома питаннями: що потрібно було, аби розпочати процес в справі карній, і що значить термін «поклеп»?

Більше інформації…

1.09.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1912 р.

До нового видання «Історії» хотів би дати печатку Мазепи, але Василю Григоровичу для сього треба оригінал хоч на день-два. (20.01.1912 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

31.08.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М. С.…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Історія України-Руси» (10-й том, 1936 р.).

Більше інформації…

29.08.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Українці в новій Думі» (1907 р.).

Й у другу Думу вдалося пройти кільком цілком ідейним і свідомим представникам українства, які, безумовно, спробують згуртувати навколо себе співзвучні елементи.

Більше інформації…

27.08.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «П.В.Голубовский. Опыт приурочения древнерусской проповеди «Слово о князьях» к определенной хронологической дате» (1901 р.).

Перша розвідка поділяєть[ся] на дві частини, в першій ш[ановний] автор уставляє дату «Слова о князьях», в другій – аналізує різні редакції його.

Більше інформації…

25.08.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Павло Полуботок» (1910 р.).

Павло Полуботок за часів Мазепи був полковником чернігівським. Був чоловік розумний, досвідний і дуже любив свою Україну і свій народ український.

Більше інформації…

23.08.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Микола Костомаров» (1910 р.).

Не сподобалося йому, що по історіях пишуть про самих царів, князів, міністрів, а як жив простий нарід, того й не довідатися було з тодішніх історій.

Більше інформації…

21.08.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «D[octo]r Izydor Szaraniewicz. Cmentarzyska przedhistoryczne we wsiach Czechach i Wysocku, w powiecie Brodzkim» (1901 р.).

Добродій Гадачек, судячи по формам фібул, кладе сю осаду на ІІІ–VI в. по Христі, але ближчі доводи відкладає до публікації атласу нахідок.

Більше інформації…

19.08.2018 Нова передмова

У розділі «Красне письменство» публікуємо передмову до збірки «З старих карток» (1918 р.).

В сій книжці зібрані оповідання на історичні теми, писані в pp. 1911 – 1914, друковані й недруковані. Теми їх такі ж ірреальні, як і в першій серії («Sub divo»).

Більше інформації…

17.08.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Проф. Ф.И.Леонтович. Национальный вопрос в древней России» (1896 р.).

Результат, до якого приходить д. Леонтович – негативний, в Давній Русі, як і в період московський, не існувало свідомості політично-національної єдності, лише почуття етнографічної близькості.

Більше інформації…

15.08.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 4 листи 1911 р.

Прошу Вас завтра, в суботу 26.ХІ, вечером до нас на дві (або й більше) чашки чаю – а чашка буде Міклашевського! (25.11.1911 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

13.08.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М. С.…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Історія України-Руси» (9-й том, 1928 р.).

Більше інформації…

11.08.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Враження оптиміста» (1907 р.).

Наприклад, читаю, що Рада міністрів хоче на першу чергу в Думі поставити реформу риболовства. Який, з Божою поміччю, поступ!

Більше інформації…

9.08.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «П.Заболотский. Легендарный и апокрифический элемент в «Хождении» Иг[умена] Даниила» (1901 р.).

На жаль, автор сього не зробив, і у нього студія «сама по собі», а тези також «самі по собі».

Більше інформації…

7.08.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Георгій Кониський» (1909 р.).

Георгій Кониський, архієпископ Білоруський, що прославився як оборонець православної віри в землях, що тоді до Польщі належали, має також почесне місце в історії української літератури.

Більше інформації…

5.08.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Селяни-митці» (1910 р.).

Юра Шкрібляк вславився в 1870-х роках своїми різьбами з дерева, і по нім перейняли сю штуку його три сини: найстарший Василь, середній Микола і наймолодший Федь.

Більше інформації…

3.08.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Vĕstnik slovanských starožitnosti» (1901 р.).

Поділ на відділи невповні систематичний. Єсть значні прогалини в літературі, як з другого боку все ще стрічаються речі, що до сеї часописі зовсім не належать.

Більше інформації…

1.08.2018 Нова передмова

У розділі «Красне письменство» публікуємо передмову до збірки «Sub divo» (1917 р.).

Я нітрохи не маню себе надією, що гадки, тут виложені, можуть знайти широкий відгомін. Але я думаю, що в декім вони зачеплять созвучні струни і нагадають їм подібні ж власні настрої.

Більше інформації…

31.07.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Правда руська» (1896 р.).

Зауважимо, що переклад взагалі близький до оригіналу, хоч подекуди можна і не згоджатись з толкуванням автора.

Більше інформації…

29.07.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 4 листи 1911 р.

Потривожив я Вас тому, що Данило Михайлович заявив готовість написати про виставу, і я просив його порозумітися в сім з Вами. (23.03.1911 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

27.07.2018 Новий автограф Михайла Грушевського

Ксерокопія авторизованого машинопису…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена листом до Ї. Полівки (1926 р.)

Більше інформації…

25.07.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Нова Дума і українці» (1907 р.).

Гіркий досвід першої Думи, коли наші депутати, зв’язавшися з різними російськими партіями при виборах, почули себе зв’язаними потім і в Думі, показав, яке шкідливе таке зв’язування.

Більше інформації…

23.07.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «В.М.Гуссов. К вопросу о редакциях «Моления» Даниила Заточника» (1901 р.).

Д[обродій] Гуссов взагалі годить з д[обродієм] Лященком в його виводах щодо часу й обставин написання «Моления», тільки натиск кладе на те, що воно належить Суздальщині.

Більше інформації…

21.07.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Гетьман Петро Сагайдачний» (1909 р.).

А найбільша слава була Сагайдачному і козакам, як він у р. 1621 Польщу рятував від султана турецького.

Більше інформації…

19.07.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Вол[одимир] Антонович» (1910 р.).

Він видавав збірки цікавіших документів і при них свої статті; таких великих книжок видав він цілий десяток.

Більше інформації…

17.07.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Собрание Б.И. и В.Н.Ханенко» (1901 р.).

Ще більший інтерес для нас матиме публікація предметів староруської культури й штуки, котрими колекція Ханенка дуже багата.

Більше інформації…

15.07.2018 Нова передмова

У розділі «Красне письменство» публікуємо передмову до збірки «Оповідання» (1904 р.).

Перші два оповідання походять з тих часів, коли я серйозно приготовлявся бути белетристом і багато працював над тим. Було се в остатніх класах гімназії.

Більше інформації…

13.07.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П.А.Иванов. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до к[онца] XIV в.» (1896 р.).

Іванов позбирав старанно що міг і його картина внутрішньої історії Волині, хоч – неминуче – має багато незаповнених місць, має значну цікавість.

Більше інформації…

11.07.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1910 р.

Щиро дякую за Ваші цінні замітки. Яка жалість одначе, що декотрі з них не були зроблені тому п’ять літ, коли вийшло 2 видання українського видання. (11.1910 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

9.07.2018 Новий автограф Михайла Грушевського

Перша сторінка автографа кіносценарію…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена першою сторінкою автографа кіносценарію «Запорозці» (1924 р.)

Більше інформації…

7.07.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Pro domo» (1907 р.).

Нелегко вести журнал серед таких пригод, серед такої непевної й ворожої атмосфери, поборюючи заразом і технічні, і всякі інші трудності, зв’язані з переходом на інший грунт.

Більше інформації…

5.07.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Г.П.Бельченко. Поучение блаженного Феодосия, игумена печерского, о казнях божиих» (1901 р.).

Справи авторства Теодосія автор не рішає, справедливо, одначе, зазначає, що подібність зі «Златоструєм» не виключає ще приналежності проповіді Теодосію.

Більше інформації…

3.07.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Князь Костянтин Острозький» (1909 р.).

Між всіми князями князі Острозькі були найбагатші. Але не так шанували їх за багатства, як за те, що вони міцно держалися своєї української народності.

Більше інформації…

1.07.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Микола Лисенко» (1909 р.).

Своїми збірками народних пісень, концертами свого хору і своїми власними утворами він розбудив серед українського громадянства велике зацікавлення і любов до української пісні й музики.

Більше інформації…