Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Враження оптиміста

Михайло Грушевський

Я завжди дивлюся рожево в будущину, і факти теперішнього життя мене піддержують в оптимістичнім настрої.

Ми рішучо все йдемо наперед.

Поволі може, а йдемо.

Наприклад, читаю, що Рада міністрів хоче на першу чергу в Думі поставити реформу риболовства.

Який, з Божою поміччю, поступ!

Торік Рада міністрів внесла на першу чергу справу оранжереї і прачешної Юр’євського університету.

В другій Думі – реформа риболовства.

– Прогрес безумовний.

В третій Думі я сподіваюся справи коннозаводства.

Все вперед повільною, але вірною стопою.

Дозрілі політики дають громадянству науку справжнього конституційного життя.

«От легчайшего к труднейшему» – основа педагогії.

І коли в Думі засядуть, по довгих науках, люди, які будуть здатні разом з мужами державного опита зайнятися справами коннозаводства чи «покровительства охоте», а справи дразливі і складні одложить надалі, – се буде вірний знак, що «страна созрела».

І аж тоді зачнеться справжня конституційна ера.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Рада. – 1907. – 17 лютого. – № 40. – С. 1. Підпис: «Оптиміст». За архівною колекцією «Ради» автор – М.Грушевський. Незаперечним аргументом щодо авторства є запис у щоденнику історика від 16 лютого 1907 р.: «[…] в редакції експромтом зробив «Враження оптиміста», які сподобалися» (Грушевський М. Щоденник 1904 – 1910 рр. // ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 144).

Подається за першодруком.

Ця замітка відтворює модель співпраці М.Грушевського з «Радою»: часто його статті «врізалися» до вже укладеного числа як яскравий коментар чи реакція на вміщені інформаційні матеріали. Зокрема, 17 лютого перед заміткою М.Грушевського «Враження оптиміста» була подана хронікальна стаття «Перед Думою» з повідомленням, що «13 февраля Радою міністрів поперед всього розглянуто і ухвалено для внесення в Думу проект про загальний статут рибальства». Іронічне слово «Оптиміста» ще раз наголошувало на другорядності законодавчих внесень, байдужості імперської влади до розв’язання злободневних проблем суспільства. Подібний сюжет у 1910 р. М.Грушевський подав у своїй статті «Слово на малодушних», видрукуваній у ЛНВ:

«Під час першої Думи скільки було сміху, як правительство виступило з законопроектом в справі оранжереї і пральні при Дорпатськім університеті. А я казав: начальство з понятієм. Воно знає, з чого начать перші кроки законодатної роботи. Друга Дума настала – їй уже серйозніше діло – законопроект в справі охорони риби. По педагогічному правилу: від легшого до труднішого; се я й в газеті писав свого часу» (Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2. – С. 129).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 13.