Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.11.1911 р. До М. Біляшівського

Київ Київ, 25 листопада 1911 р.

Високоповажний Микола Федотович!

Прошу Вас завтра, в суботу 26.ХІ, вечером до нас на дві (або й більше) чашки чаю – а чашка буде Міклашевського! Будуть і дуже милі дами.

До побачення.

М. Грушевська


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису. – Ф. 31. – Спр. 857. На титульному боці аркуша напис: Високоповажному Добр[одію] М.Ф. Біляшевському. Музей. На аркуші сліди від дироколу.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 90.