Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 9.08.1911 р. До І. Джиджори

Криворівня

Варіанти тексту

Не маю від Вас нічого, дорогий Іван Миколаєвич, хоч писав Вам. Чи здорові? Чи післана послана статя стаття до Київа Києва? Далі як до неділі не можна відкладати, бо треба б і коректу.

Ваш щирий М.Г[рушевський]

Від наших привіт. Чужих нікого, та й не знати, чи й буде хто.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 98 – 98 зв.). Поштова картка. Адресована: «Високоповажаний Др. Іван Джиджора, о. п. Голгочі». Штемпель Ясенева Горішнього (дата нерозбірливо).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем, дату – за змістом цього і попереднього листа М.Грушевського.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 224.