Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.03.1911 р. До М. Біляшівського

Київ 23/ІІІ/911

Варіанти тексту

Дорогий Микола Федотович!

Потривожив я Вас тому, що Дан[ило] Мих[айлович] заявив готовість написати про виставу, і я просив його порозумітися в сім з Вами, а для відомості, що вже пішло, обіцяв післати послати коректи пов[ідомлення]. Якже не маєте часу дихать по-українські, то дихайте здорові по-російськи.

В сім справозданню, що тепер іде до друку, я просив би Вас одмітить, що було Вами і Дан[илом] Мих[айловичем] подаровано, а що куплене. Запросини Академії посилаю, щоб Ви сю справу зреферували на Раді Тов[ариства].

Ваш М.Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису. – Ф. 31. – Спр. 883. На аркуші сліди від дироколу.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 88.