Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

28.06.1911 р. До О. Маковея

Львів Львів, 28.VI 1911 р.

Варіанти тексту

Маю честь П[оважаного] Т[овариства] члена повідомити, що засіданє засідання істор[ико]-фільос[офської] філос[офської] секції Наукового Тов[ариства] імени імені Шевченка буде дня 28.VI (сьогодня сьогодні) о годині 7 вечером ввечері з таким порядком

1) Лукіянович, «Спірні питання в житєписи О.Федьковича»;

2) Кревецький, «З новійшої новішої історії Галичини».

З поважанєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 900).

Повідомлення – на бланку НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 132.