Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.10.1911 р. До І. Джиджори

Рим 6/Х. н. с[т]. 911

Варіанти тексту

Дорогі Іван Миколаєвич!

Сьогодня Сьогодні одержав Ваш лист і переслану кореспонденцію, дуже дякую. За привіт Вам дякують дами і кланяються. У Дермаля є 75 кор[он] на домашні видатки, котрі звольте взяти і поступити по інструкціям моєї жінки.

Ваш щирий М.Г[рушевський]

Напишу докладнійше докладніше.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 43 – 43 зв.). Поштова картка видова (Roma. Tempio di Vesta). Адресована: «Високоповажний Пан Іван Джиджора у Львові, ул. Супінського, 21, Академ[ічний] дім, Austria, Lemberg». Штемпель: Roma (6.10.11).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 226.