Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.10.1911 р. До І. Джиджори

Піза

Нині лазили ми на сю вежу і переконалися, що стоїть міцно. Чи були в університеті і зробили, що я Вас просив?

Ваш М.Гр[ушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 44 – 44 зв.). Поштова картка видова з зображенням архітектурної пам’ятки (Pisa – Campanile). Адресована: «Високоповажаний Іван Джиджора у Львові, ул. Супінського, 21, Академіч[ний] дім, Galizien, Lemberg». Штемпель: Pisa (2.10.11).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

…лазили ми на сю вежу… – Йдеться про Пізанську вежу.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 225.