Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

27.06.1911 р. До О. Кобилянської

Київ

Варіанти тексту

Високоповажана Добродійко!

Першу частину Вашої повісти повісті одержав, дуже дякую за вчасне присланнє прислання. Примірники передруку, котрий буде по всякій імовірности імовірності зроблений, скажу Вам прислати, як собі бажаєте, рівно ж якби Ви бажали дістати тепер якусь суму на рахунок гонорару, прошу лиш повідомити на яку адресу Вам післати послати. Другу частину повісти повісті, як буде готова, прошу переслати на ту ж саму адресу Літ[ературно]-Наук[ового] Вістника Вісника. Бажаю приємного відпочинку і зістаюся з високим поважаннєм поважанням

М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 14, № 1091).

Лист написаний невідомою рукою на бланку редакції ЛНВ. Підпис – власноручний М.Грушевського.

Місце написання і дата – за поштовим штемпелем на конверті.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 216.