Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2 пол. 11.1911 р. До І. Джиджори

2 пол. листопада 1911 р. Київ

Варіанти тексту

Що з Вами сталося, дорогий Іван Миколаєвич, що досі не маю від Вас ні слова, ані кореспонденції мині мені не посилаєте? Неможливо ж, щоб там ніщо не приходило до мене?! Невже поновляєте знов торішню мовчанку?

Кінець скрипту Вашого до друк[арні] теж не передан[и]й ще, і «Записки» стоять через Вас. Зле – не тільки супроти мене, і Вам самим то все шкодить дуже і паралізує потім всі заходи.

Пришліть зараз до Київа Києва яка там єсть почта пошта – крім непотрібного, розуміється.

Ваш М.[Грушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 139).

Місце і дату написання встановлено за змістом цього та попереднього листа М.Грушевського до І.Джиджори.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 232.