Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2 пол. 11.1911 р. До І. Джиджори

2 пол. листопада 1911 р. Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Не маю [від] Вас ні вісти вісті, ні кореспонденції. Відізвіться, бо далі виїду до Спб-гу, і перешліть, якщо єсть. Статей про «гетман» і «гетм[анст]во» не ладьте, бо з словарем, м[а]б[уть], розіб’ється. І Кревецькому скажіть, щоб про Головацького не ладив. І на милость божу докінчіть Вашу статю статтю, бо знов книжка «Записок» <готова> не вийти на час. Я досі не маю вістей, чи Ви дали.

Ваш М.Г[рушевський]

Газети тепер нема що зачинати – безгрошів’є безгрошів’я небувале.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 136).

Місце і дату написання встановлено за змістом (зокрема за згадкою у попередньому листі І.Джиджори про видання газети та порадою М.Грушевського в цій справі у даному листі), місяць уточнено за листом Марії Грушевської до Івана Джиджори від 27 листопада (ст. ст.) 1911 р., в якому вона писала, що повідомлення про обрання Михайла Грушевського членом Чеської академії наук відіслала до Петербурга (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 18 – 19).

Статей про гетман і гетм[анст]во не ладьте. – Йдеться про підготовку статей до видання «Энциклопедический словарь Т[оварищест]ва «Братья А. и И. Гранат и К°».

На прохання редакції енциклопедії влітку 1911 р. М.Грушевський подав додаток до переліку статей на «Г». До цього переліку увійшли статті: «Гайдамаччина», «Генеральная старшина», «Гетман и гетманщина», «Голуб», «Гонта», «Головацкий», «Гордиенко», «Грабянка», «Гулевичи» та ін. Вірогідно, разом зі списком вчений подав імена авторів, а серед них І.Джиджору та І.Кревецького. Але в листі до М.Грушевського від 20 (7) листопада 1911 р. редакція просить його написати особисто всі зазначені статті, а в разі незгоди подати імена авторів, з якими редколегія буде працювати самостійно (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 96, с. 432). Ймовірно, це останнє могло образити М.Грушевського, і під свіжим враженням він написав цього листа.

…докінчіть Вашу статю статтю- Ймовірно, йдеться про статтю: Джиджора І. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp. // ЗНТШ. – Львів, 1911. – Т. 100. – Кн. V. – С. 50 – 91. Про закінчення її М.Грушевський нагадував учневі з Криворівні ще 9 серпня (27 липня) 1911 p., обурювався з приводу її неподання і в наступному листі. Власне, це була остання частина праці І.Джиджори, яка вийшла у 1910 – 1911 р. у 4-х подачах у ЗНТШ. У 1912 р. історик за цю роботу отримав ступінь доктора.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 232.