Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2-й квартал 2018 р.

29.06.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Археологическая летопись Южной России» (1901 р.).

З енергією, вартої всякої похвали, д[обродій] Біляшівський, не вважаючи на всі трудності й перепони, веде далі свою часопись, що, до речі сказавши, стала одинокою в Росії

Більше інформації…

27.06.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо повість Г. Флобера «Іродіада» у перекладі М. С. Грушевського (1902 р).

– Я хочу, аби ти мені дав на таці голову… – вона забула ім’я, але сміючися додала: – голову Яоканана! – Тетрарх упав на свою лавку під враженням сих слів.

Більше інформації…

25.06.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Милюков П. Очерки по истории русской культуры» (1896 р.).

Ближче нас дотикає розділ, присвячений колонізації Давньої Русі, але він належить, на мою думку, до слабших в книзі.

Більше інформації…

23.06.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1909 р.

Якщо можна, прошу прислати мині фотографію котроїсь різьбленої кості з Мізинських розкопок, мені хотіло ся б дати в популярній історії, котра вийде в 1911 р. (09.1909 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

21.06.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М. С.…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Історія України-Руси» (8-й том, 1922 р.).

Більше інформації…

19.06.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Вороги «русского народа» (1907 р.).

Посли заграничних держав in corpore домагаються заведення елементарних форм порядку в державі, і тільки їх заходам має дякувати людність великого, півмільйонного культурного міста.

Більше інформації…

17.06.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Н.В.Шляков. О «поучении» Владимира Мономаха» (1901 р.).

В першій частині найбільш інтересне – проба хронологізації оповідань «Науки»; виводи автора не завсіди щасливі, між ними й дата 1106 р. для «Науки» не має ніякої певності.

Більше інформації…

15.06.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Гетьман Петро Дорошенко» (1909 р.).

Але в 1665 р. вибрало військо нового гетьмана, Петра Дорошенка, старого козака, доброго і до війни, і до ради. Він надумав з Туреччиною та Ордою кримською поєднатися, так як Хмельницький.

Більше інформації…

13.06.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Володимир Винниченко» (1909 р.).

Громадянство відразу завважило нову літературну силу: таке знання народу, його життя, сила оповідання, смілість, незвичайність поглядів проявилася в нім.

Більше інформації…

11.06.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Каталог украинских древностей коллекции В.В.Тарновского» (1901 р.).

Колекція українських старинностей і пам’яткових речей була улюбленою ідеєю, коло котрої скупилися гадки покійника і котру він переводив як умів і як міг.

Більше інформації…

9.06.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання Д. Маміна-Сибіряка «Баймаган» у перекладі М. С. Грушевського (1898 р).

Баймагане, скоро ти матимеш сто коней і п’ятсот рублів грішми? – питала Гольдзейн, підштовхуючи Макен. – Уважай, ще мені наскучить чекати і як раз вийду за іншого… Я вже маю трьох женихів.

Більше інформації…

7.06.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «И.И.Дитятин. Статьи по истории русского права» (1896 р.).

Цікава стаття «Найвища власть в Росії XVIII в.» застановляється над висловленим в російськім кодексі принципом, що власть імператора хоч необмежена і самодержавна, обов’язкова лише в проявах згідних з законом.

Більше інформації…

5.06.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1908 р. та 3 листи 1909 р.

Одежа, посуд тощо справді не пропускається в посилках, (але в пасажирськім багажі свобідно), тому роблять тим способом: посилають помічнику в Радзивілов або в Волочиськ. (2 чв. 1909 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

3.06.2018 Новий автограф Михайла Грушевського

Перша сторінка автографа листа М. С.…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена першою сторінкою автографа листа до О. Олеся (8 січня 1921 р.).

Більше інформації…

1.06.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо лист проф. М. Грушевського до т-ва «Сокіл» у Львові (1907 р.).

Гадяцький трактат відновляв залежність України від Польщі, після того, як ся залежність раз була зірвана.

Більше інформації…

31.05.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.Карнеев. К вопросу о взаимных отношениях Толковой Палеи и Златой Матицы» (1901 р.).

Він доводить безосновність гадки Істріна, що природничі епізоди Палеї зачерпнеш з т. зв. статті «Про природу», звісної нам в складі Золотої Матиці.

Більше інформації…

29.05.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Холмщина» (1909 р.).

Польські князі при кождій нагоді силувалися прилучити Холмщину до польських земель; руські не тільки збороняли їм того і відбирали назад ті пограничні землі.

Більше інформації…

27.05.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Іван Франко» (1909 р.).

Для своєї ближчої отчини Галичини і для цілої України, для українського письменства і життя Ів. Франко заслужився незвичайно.

Більше інформації…

25.05.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Русские древности в памятниках искусства» (1900 р.).

Він, очевидно, несвідомо для себе мішає поняття етнографічне (старинності, що служать до висвітлення великоросійської штуки) і поняття політичне – старинності з території теперішньої Росії.

Більше інформації…

23.05.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання Д. Маміна-Сибіряка «Майя» у перекладі М. С. Грушевського (1898 р).

Почалась бійня… Се було найстрашніше, щойно бачив хан Саримбеть. Жінок і дітей топтали кіньми, стинали і кололи. Від сієї різні запаморочилася й його голова.

Більше інформації…

21.05.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Бертенсон. По югу России» (1895 р.).

Брошура зложена з статей, друкованих в часописі «Земледельческая газета», предметом своїм має поодинокі місцевості Новоросії.

Більше інформації…

19.05.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1905 р.

Постарайтесь аби Комітет прислав запрошення Товариству ім.Шевченка і Товариству прихильників української літератури, науки і штуки, хочби й на мої руки. (6.08.1905 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

17.05.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка і титульний аркуш книги…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою і титульним аркушем книги «Початки громадянства» (1921 р.).

Більше інформації…

15.05.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Маленьке бажання» (1907 р.).

Навіть з погляду касового вистави українських опер не були вигідні для антрепренерів, такої невеликої жертви – вистав кількох опер на рік.

Більше інформації…

13.05.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «В.Каллаш. Несколько догадок и соображений по поводу «Слова о полку Игореве» (1901 р.).

Інтересні виводи автора, що поет «Слова…» писав з поголосок, не був дуже добре ознайомлений з історією походу й робив часом помилки.

Більше інформації…

11.05.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Початки Січі» (1908 р.).

В 1550-х роках Дмитро Вишневецький, побудувавши замок на Хортиці, обсаджений залогою і уоружений артилерією, дав взірець січових укріплень в більшім стилі.

Більше інформації…

9.05.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «До справоздання з другого засідання Українського наукового товариства в Києві» (1907 р.).

Я з приводу поданих д. Доманицьким матеріалів запримітив між іншим, що дати під оповіданнями Марка Вовчка, вказані д. Доманицьким, не можуть бути датами їх написання.

Більше інформації…

7.05.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Археологическая летопись Южной России» (1900 р.).

Взагалі «Летопись» служить дуже цінним підручником для кождого, хто інтересується українською археологією, і праця, вложена в неї редактором, варта всякого признання.

Більше інформації…

5.05.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо «Житіє святого праведного Філарета Милостивого» у перекладі М. С. Грушевського (1888 р).

Не бійся, йди сміливо, бо усі цим містком пройшли (містком доброго життя і добродійства до усіх вбогих і недужих), і ти, синку, йди, не бійся, я тобі поможу.

Більше інформації…

3.05.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Отчет императорской Публичной библиотеки за 1891 г.» (1895 р.).

В справозданні за р[ік] 1891 цікаві для нас описи колекцій – вірменських рукописів церкви св. Миколая в Кам’янці.

Більше інформації…

1.05.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 6 листів 1904 р.

1-ий Ваш відчит хочу заповісти на середу, секцію на четвер, тим часом зможете розібрати колекції й взятися до «Матеріалів». (Кін. 06.1904 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

29.04.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М.С.…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Ілюстрована історія України» (1921 р.).

Більше інформації…

27.04.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Наша газета» (1906 р.).

Будучи ділом видавців, які мали перед очима виключно ідейні інтереси, газета відразу засновувалася без всяких надій на які-небудь прибутки.

Більше інформації…

25.04.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «М.Азбукин. Очерк литературной борьбы представителей христианства с остатками язычества в русском народе (XI-XIV века)» (1901 р.).

Книжка дає, властиво, більше, ніж обіцює заголовок; поодинокі партії оброблено неоднаково повно.

Більше інформації…

23.04.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Андрій Потоцький про українські відносини з р. 1659» (1908 р.).

Потоцький радив королю союз з московським правительством против України і безоглядні репресії против українського народу – аж до повного винищення і обезлюднення України.

Більше інформації…

21.04.2018 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована стаття «На спомин Миколи Костомарова († 7 цвітня 1885 р.)» (1907 р.).

Вдячна пам’ять про Костомарова як подвижника національного українського руху не вмре, не пропаде ніколи в українськім громадянстві.

Більше інформації…

19.04.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Ф.И.Леонтович. Арийские основы общественного быта древних славян» (1899 р.).

Творчим фактором він признає головно економічні причини, оглядає головні стадії економічної культури й їх вплив на суспільну організацію.

Більше інформації…

17.04.2018 Новий переклад

У розділі «Красне письменство» публікуємо «Житіє Олексія, чоловіка Божого» у перекладі М. С. Грушевського (1888 р).

При кінці служення почули всі чудний голос з олтаря: «Прийдіть до мене всі, кому трудно й тяжко, і я вам дам покій». Почувши се, всі злякалися, впали на землю й співали: «Господи, помилуй!»

Більше інформації…

15.04.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо останні 6 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Дай Боже, щоб сей день, що становить межу в Вашій невтомній діяльності, був тільки першим, щоб за ним йшли ще такі ж дні! (14.06.1910 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

13.04.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Вопрос о сервитутах в Юго-Западном крае» (1895 р.).

Брошура вищевиписана є відбитка кількох артикулів з київського часопису «Жизнь и искусство»; вона має переважно характер публіцистичний, подаючи кілька уваг до корисного розв’язання сієї справи.

Більше інформації…

11.04.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1904 р.

4-го надзвичайні загальні збори – на жадання секції. Голос свій передайте то не Сушку, бо він виїхав, а може Раковському (повідомити вас і його, і Виділ просить). (29.03.1904 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

9.04.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульні аркуші 1-го та 2-го томів…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульними аркушами 1-го та 2-го томів підручника «Всесвітня історія» (1920 р.)

Більше інформації…

7.04.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Шевченкове століття» (1914 р.).

Ніякими силами не можна вирвати сього імені з життя нашого народу, з життя України з усею її різноплемінною людністю.

Більше інформації…

5.04.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Русская словесность с XI по XIX столетия включительно» (1900 р.).

Вповні вірю, що покажчик сей коштував її авторці багато праці, як вона каже, але з тим усім вийшов він дуже слабо.

Більше інформації…

3.04.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Věstnik slovanských starožitnosti» (1899 р.).

На наш погляд, як з одного боку була б бажаною «рівноправність» всіх слов’янських мов, так з другого боку – множення неслов’янських мов ледве чи відповідає практичним задачам «Вісника».

Більше інформації…

1.04.2018 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо оповідання В. М. Гаршина «Чотири дні» у перекладі М. С. Грушевського (1887 р).

Убив… убивець!.. й хто ж то? Я! Як я задумав, щоб іти битись, мати й Маруся не одмовляли мені, хоч і плакали за мене. Але дума мене засліпила, я тих сліз не бачив.

Більше інформації…