Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.Карнеев. К вопросу о взаимных отношениях Толковой Палеи и Златой Матицы

Михайло Грушевський

"Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения]",
1900, II, с. 335 – 366.

Розвідка викликана студією В.Істріна про Толкову Палею (1897– [189]8, див. «Записки», т. XXVI і XXXIII, наукова хроніка, с. 17 і 42). Автор приймає виводи Істріна про руський початок Толкової Палеї, його датування (XIII в.), а застановляється над двома спеціальнішими справами. Він доводить безосновність гадки Істріна, що природничі епізоди Палеї зачерпнеш з т. зв. статті «Про природу», звісної нам в складі Золотої Матиці, а по гадці Істріна – статті самостійної; д[обродій] Карнєєв доводить, що стаття «Про природу» скомпільована з Палеї пізніших редакцій; а супроти того застановляється над джерелами, звідки зачерпнув редактор Толкової Палеї природничі відомості, які знаходимо потім в Золотій Матиці (XV в.); він вказує «Шестиднев» Іоанна й «Фізіолог», а для відомостей астрономічних не береться вказати джерела.

Друга справа – чи існували в дійсності книги: «Жемчуг», «Бісер» і «Глибина», згадувані в старих індексах. Автор доводить, що сі назви не означають спеціальних творів, се – назви рухомі, як він каже («подвижные»). Доводи свої переводить автор в обох справах зовсім основно.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 40. – Кн. 2. – С. 5 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК. України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 234, арк. 105-106. Підпис: М.Г.

Карнєєв Олександр Дмитрович – дослідник апокрифічної літератури.

Розвідка викликана студією В.Істріна про Толкову Палею… – М.Грушевський має на увазі працю: Истрин В. Хронографы в русской литературе // Византийский временник. – 1898. – Вып. I. – С. 131–152. Стаття була прорецензована М.Грушевським в: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 34. – С. 11 – 12 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 158.