Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] М.Азбукин. Очерк литературной борьбы представителей христианства с остатками язычества в русском народе (XI-XIV века)

Михайло Грушевський

"Русский филологический вестник", т. 35, 37, 38, 39

Ся стаття, розтягнена чомусь на довгі роки в журналі й скільки знаю, не видана осібно, не звернула через те на себе уваги, якої варта. З чисто наукової, методологічної сторони вона, вправді, не високо стоїть: автор в тім літературнім матеріалі, котрим оперує, не старається докладно відрізнити оригінальне від запозиченого, переложеного, часто бере з других рук матеріал, опирається на авторитетах не конче авторитетних (вроді ultra мітологічних толкувань Афанасьєва), погляди й виводи його не визначаються оригінальністю й глибиною, але він притім зібрав цікавий матеріал для характеристики напрямів староруської проповіді (в ширшім значінні того слова) й побуту. Він оглядає боротьбу з пережитками поганства, з святами й ігрищами (35), волхвами, чарами і ліками (37), поєдинками й присягою (38), пияцтвом, розпустою (39).

Як бачимо, книжка дає, властиво, більше, ніж обіцює заголовок; поодинокі партії оброблено неоднаково повно; друкований матеріал не визбирано вповні, але дещо автор дає і з рукописного матеріалу. Вкінці треба признати книжку досить цінною підмогою для ознайомлення і з староруською книжністю і з староруським побутом.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 40. – Кн. 2. – С. 2 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 242, арк. 1–2. Підпис: М.Г.

«Русский филологический вестник» – мовознавчий та історико-літера-турний журнал. Виходив в 1879–1917 pp.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 154.