Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Г.П.Бельченко. Поучение блаженного Феодосия, игумена печерского, о казнях божиих

Михайло Грушевський

"Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете", VIII, 1900, с. 177 – 182.

Невелика, але добра робота. Автор, давши погляд на історію питання, спиняється головно коло виставленого д[обродієм] Вадковським (м[итрополитом] Антонієм) аргументу против приналежності «Поучения…» Теодосію – що м[итрополит] Фотій користав з грецького тексту сього «Поучения…». Опираючися на тім, що в тексті Фотія єсть пропуск, однаковий з текстом літописним і «Торжественника», він доводить, на мій погляд, зовсім основно, що Фотій користав з тексту слов’янського. Відси дальший вивід – що всі три версії ідуть від одного слов’янського тексту, відмінного від тексту «Златоструя», опублікованого Срезневським.

Справи авторства Теодосія автор не рішає, справедливо, одначе, зазначає, що подібність зі «Златоструєм» не виключає ще приналежності проповіді Теодосію: Теодосій міг запозичити звідти основу її. На жаль, тільки автор не пробує вияснити питання про вступ, який маємо в літописній версії і в версії, надписаній іменем Теодосія, а не маємо у Фотія.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 41. – Кн. 3. – С. 3 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 45, арк. 28. Підпис: M.Г.

Бельченко Георгій Петрович (1875-?) – автор праць: «Преподобный Феодосии Печерский, его жизнь и сочинения» (1902), «К вопросу о составе и редакциях сочинений Ивана Пересветова», «К вопросу о составе и об авторе «Беседы преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев»« (1914), «К вопросу о составе исторической повести о взятии Царьграда» (1934).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 160.