Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] П.Заболотский. Легендарный и апокрифический элемент в «Хождении» Иг[умена] Даниила

Михайло Грушевський

"Русский филологический вестник",
т. 41 и 42, ст. 220 – 237; 237 – 273, 1899

Збираючи результати своєї розвідки при кінці, автор підносить м[іж] ін[шим], що перегляд легендарно-апокрифічних звісток у Данила виясняє джерела сих відомостей, якими були усні оповідання й апокрифічна лектура, далі – що він кидає світло на самий характер літературної роботи Данила, вирізняючи скелет записок і додатки, зроблені на підставі апокрифічної лектури, нарешті – «виясняє питання про розповсюднення легендарно-апокрифічного елементу в руській суспільності».

Коли б автор дійсно дав відповідь на сі питання, студія була б важним причинком до вияснення обсягу апокрифічної літератури, звісної в Давній Русі – питання дуже важного, а досі не виясненого; можливо, що авторові й удалося б дещо зробити в сім напрямі, коли б він з становища поставлених питань перевів аналізу «Хождения» – себто постарався вилучити, що у Данила треба уважати впливом лектури і яка се була лектура – грецька чи слов’янська.

На жаль, автор сього не зробив, і у нього студія «сама по собі», а тези також «самі по собі». Він каталогізує апокрифічні відомості й подробиці в «Хождении», ставить їх в зв’язок з апокрифічними творами, спиняється над сими самими відомостями без огляду на «Хождение», але для відповіді на поставлені питання не приготовляє відповідного грунту. Навіть теза автора, що «Первоєвангеліє» Якова мусило в XII в. бути звісне в слов’янськім перекладі, не умотивована відповідно, хоч a priori в тім нема нічого неправдоподібного.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 42. – Кн. 4. – С. 10 – 11 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 45, арк. 59. Підпис: М.Г.

Заболотський Петро Олександрович (1877–1919) – історик літератури, славіст.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 164.