Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

09.1909 р. До Ф. Вовка

Вересень 1909 р. Київ

Варіанти тексту

Его В[ысокороди]ю, проф[ессору] Университета

Фед.Кондр.Волкову в г. С.Петербурге

Александровский пр. 19 Россія

Високоповажаний Федір Кондратович

Якщо можна, прошу прислати мині мені фотографію котроїсь різбленої різьбленої кости кості з Мізин[ських] розкопок, мині мені хотіло ся б дати в попул[ярній] історії, котра вийде в 1911 р.

А коли Ваша статя стаття про Мізин[ські] розкопки піде до Київських записок?

З Київа Києва дістанете останню книжку мою – «Київ[ську] Русь», я казав післати послати.

Чи можна післати послати трохи кліше?

На редакцію?

Ваш М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1924.

Публікується вперше за автографом. Місце і дату написання встановлено за змістом. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 3.09.1909 р.

«Записки» – йдеться про «Записки Українського Наукового Товариства у Києві». Виходили під редагуванням М.Грушевського у 1908-1918 роках (18 томів). Видання відновлено у 1924 році з поверненням М.Грушевського в Україну.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 215 – 216.