Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.12.1909 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Тільки що довідався, що мене вибрано до Тіснійшого Тіснішого комітету. Як се Ви мене не сповістили? Думаю, що сього маневра не можна так лишити. Коли в стилізації находите щось невідповідне, зателефонуйте (з Нар[одної] гостиниці або де), як ні, то так зараз дайте се до рук президії.

Ваш М.Груш[евський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 101).

Місце та дату написання встановлено за щоденником М.Грушевського. 12 грудня (ст. ст.) 1909 р. він записав:

«Нині рано прийшов Чайківський і досить забрав часу (в справі свого Сагайдачного). Потім Цегельський зворохобив фальшивою звісткою, буцім вибрали мене до Тіснійшого Тіснішого комітету, і я післав послав заяву, що не приймаю, на руки Джидж[ори] – але він роз’яснив» (Там само, спр. 25, арк. 315).

…мене вибрано до Тіснійшого Тіснішого комітету. – На цей час М.Грушевський вийшов з Української національно-демократичної партії, одним із засновників якої він був. На установчому з’їзді партії 26 грудня 1899 р. вчений був обраний до керівного органу партії- Ширшого та Тіснішого комітетів. Спроба лідерів УНДП реформувати «Просвіту» та утвердити свій вплив на товариство послужила для М.Грушевського поштовхом до складання з себе обов’язків члена комітетів, про що свідчить його заява від 20 (7) квітня 1900 р. (див.: Кухар В. Листи М.Грушевського з фонду Ю.Романчука ЦДІА України у Львові // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 463 – 468). Проте, як свідчать щоденникові записи, надалі вчений брав участь у зібраннях Ширшого та Тіснішого народних комітетів, з’їздах партії.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 202.