Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.01.1909 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Сьогодня Сьогодні посилається Ваша статя стаття до друкарні, прочитав її дорогою і хвалю. Вповні добра. Тільки хочеться, аби по кількох таких більше програмних статей як скорше появилася котрась більша Ваша робота. Не багато сидіть дома, опереджуйте час і скорше ладьте працю про жидів. Напишіть Шуйській, які копії для тої роботи треба, і зараз приступайте до неї.

А огляди, чи вже віддали до друкарні?

Чую, що «Буковина», що раз у раз містить статі статті <нерозбірл.> на ЛНВ, знов умістила якусь інвективу. Чи не вважали Ви «за одвітне» дати відправу тим інвективам, як прочитаєте сю статю статтю. Напишіть мині мені про се.

І напишіть про львівські настрої.

Тут іще мало що цікавого чую. Лише що Клюб Клуб став ареною баталій звісної компанії з неправомислящими.

Ваш щирий М.Г[рушевський]

Залізняку скажіть, аби зладив як скорше рецензію на 86 кн. – нехай забере аркуші з друкарні або і в коректі перегляне. Однаково йому не треба ані «Наук[ової] хроніки», ані «Бібліографії».


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 130 – 130 зв.).

Місце написання встановлено за щоденником М.Грушевського (з 15 грудня (ст. ст.) 1908 р. до 19 січня (ст. ст.) 1909 р. вчений перебував у Києві, 19 січня виїхав до Петербурга (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 231 зв. – 239). Датовано за відповідним змісту листа щоденниковим записом за 19 – 21 грудня (ст. ст.) 1908 p.: «Прислали мині мені номерок «Буковини» з мерзкою статею статтею Луцького – мерзость, а все-таки обридливо» (Там само, арк. 233). Датування уточнюється за поштовими штемпелями Києва (21.12.08) та Львова (4.1.09) збереженого конверта від цього листа (Там само, спр. 265, арк. 21 – 21 зв.). На конверті адреса: «Високоповажн[ий] Пан Іван Джиджора у Львові, Lemberg, Австрія, ул. Супінського, 17, Академічний дім».

Сьогодня Сьогодні посилається Ваша статя стаття до друкарні… – Йдеться про статтю: Джиджора І. Матеріали московського «Архива Министерства Юстиции» до історії Гетьманщини // ЗНТШ. – 1908. – Т. 86. – Кн. VI. – С. 59 – 81.

…скорше ладьте працю про жидів. – Статтю І.Джиджора підготував лише у 1910 р. З первісного задуму самостійної студії «Жиди в Гетьманщині в зв’язку з торговельними інтересами Гетьманщини» вийшла серія публікацій під назвою «Економічна політика росийського російського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp.», на підставі якої історик здобув у 1912 р. ступінь доктора. Див. його лист від 5 жовтня (22 вересня) 1910 р. та коментар до листа М.Грушевського від 8 жовтня (25 вересня) 1910 р.

Залізняку скажіть, аби зладив як скорше рецензію на 86 кн. – Рецензія М.Залізняка на 86 том (1908, кн. 5) ЗНТШ опублікована у виданні: ЛНВ. – 1909. – Т. 45. – Кн. І. – С. 231 – 233.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 179.