Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.09.1909 р. До М. Біляшівського

Київ Київ, 22 вересня 1909 р.

Варіанти тексту

Високоповажний Микола Федотович!

Мих[айло] Серг[ійович] висилає сьогодня скриню до Львова, до музея і питає Вас, чи може Ви ще передасте що туди?

У нас ріжні різні новості і ще які!

До побачення.

М.Грушевська


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису. – Ф. 31. – Спр. 853. На аркуші сліди від дироколу. М. Біляшівський відповів на цей лист 22.09.1909 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 80.