Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.09.1909 р. До М. Грушевського

Санкт-Петербург Спб., 3 сент. 1909

Варіанти тексту

Високоповажаний Михайло Сергієвичу,

Про статтю за сьогорічні розвідки у Мезині тепер нема чого й думати: найперше у мене ще лежить тут 35 пудів кісток мамутячих з глиною, у якій ще може багато дечого знайтися, а вдруге – що головнійші головніші з знайдених костяних кістяних виробів я залишив у С[ан] Жерменському Музеї де з їх роблять відливки і закріпляють їх щоб не кришились. Я не маю навіть їх фотографій, бо робити їх у таким стані у якому були оригинали оригінали було неможливо. К Різдву, а може й після Різдва вони прийдуть з С[ан]-Жермену і тоді вже можна буде й писати статтю.

З поважанням Хв.Вовк


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 389, с.462.

Публікується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від 31.08.1909 р. М. Грушевський відповів на цей лист у вересні 1909 р.

Про статтю за сьогорічні розвідки у Мезині… – мова йде про статтю Ф.Вовка «Палеолітичні знахідки в с.Мізині на Чернігівщині // Записки Українського Наукового Товариства в Києві. – 1909. – кн. IV. – С.90 – 99.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 215.