Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Іродіада

Г. Флобер
Переклад М. Грушевського


Примітки

Перша публікація: Г. Флобер. Іродіада / Переклад Мих. Грушевського з додатком статті про Г. Флобера. – Львів, 1902 / З друк. НТШ (Серія: Літерат.-наук. б-ка, ч. 36).

Автограф невідомий.

Друкується за першопублікацією.

Стаття М. Грушевського «Густав Флобер. Літературна характеристика», надрукована як післямова до перекладу (с. 57 – 70 першодруку), датована автором 17 (30). IX. 1902 р.

Після тексту перекладу під заголовком «Пояснення» перекладач додав коментар деяких слів і понять. Для зручності читачів ці примітки ми відтворюємо посторінково, не зазначуючи щоразу, що це текст М. Грушевського.

Галина Бурлака

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 13, с. 395 – 418.