Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Енеїда (фрагмент)

Вергілій
переклад М. С. Грушевського

Війни співатиму я й чоловіка, що певний

З краю троянського приїхав в землю Італіанську, на берег Лавинський,

Гнала недоля его, блукав він багато й по морю, й по землях,

І на війні дісталося чимало вже, доки построїв

Город і в Лаціум з Трої богів переніс, рід Латинський

Відтіль з’явився, [нерозб.] і мури високі

Рима. Слухай-но, музо…


Примітки

Перша публікація – за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 79.

Чернетка написана олівцем з численними правками. За особливостями стилю та почерку датуємо цей начерк перекладу приблизно 1883 p., коли М.Грушевський починав писати українською мовою.

Для порівняння подаємо перші рядки поеми Вергілія в сучасному перекладі М.Білика:

Ратні боріння й героя вславляю, що перший із Трої,

Долею гнаний, прибув до Італії, в землі лавінські.

Довго всевишня по суші і морю ним кидала сила,

Бо невблаганна у гніві Юнона була безпощадна.

Досить натерпівся він у війні, поки місто поставив,

Переселивши у Лацій богів, звідки рід був латинський,

Родоначальники Альби й мури походили Рима.

Музо, про всі ті причини згадай нам, чию він образив…

Латинська й грецька мови належали до основних предметів класичної гімназії у царській Росії, а методика їх викладання передбачала досить глибоке ознайомлення учнів з авторами й оригінальними текстами античної літератури. Ще до вступу в гімназію М.Грушевський самостійно освоїв ази цих наук. У «Споминах» (Київ. – 1988. – № 9. – С. 126) він згадує, що в домашній бібліотеці була ««Енеїда» Вергілія в поганім перекладі Соснецького…» (йдеться про видання російського перекладу І.Соснецького 1872 p.).

Навчальний план передбачав роботу з текстами «Енеїди» Вергілія у шостому й сьомому класі гімназії, у тому числі й переклад її фрагментів російською мовою. На той час М.Грушевський уже мав власну думку з приводу античних текстів: «З римських поетів найбільше цікавим – бо тонким – здавався мені Горацій…» (Спомини // Київ. – 1992. – № 2. – С. 114). Ґрунтовне знання античної культури було органічним для М.Грушевського і справило значний вплив на його творчість.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 346.