Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Каталог украинских древностей коллекции В.В.Тарновского

Михайло Грушевський

К., 1898, ст. 86+16 табл., 4°

На книжці стоїть 1898 p., але вийшла вона в світ тільки 1899, до Львова ж, вислані видавцем «з оказією», примірники прийшли тільки літом 1900 p., як загробний привіт тутешнім науковим робітникам від покійника, як пам’ятка прив’язання до української старовини сього будь-що-будь – щирого українського патріота.

Колекція українських старинностей і пам’яткових речей була улюбленою ідеєю, коло котрої скупилися гадки покійника і котру він переводив як умів і як міг. Результатом з’явилася колекція дуже інтересна для ширшої публіки, але раз з важними також і з культурно-історичного боку предметами; головне місце займають тут предмети з козацького часу, з котрим автора в’язали фамілійні традиції, але сюди ж – більш-менш припадково – увійшла також дуже цікава колекція предметів з Княжої гори, з дуже інтересною збіркою предметів староруської культури. Сі два відділи й обіймає видана тепер опись.

Опись предметів з Княжої гори зроблена д[обродієм] Біляшівським; декотрі з них видані на двох перших таблицях, досить добре зроблених. Колекція ся дуже інтересна, і можна пожалувати, що тільки незначна частина її видана на долучених таблицях (з 1700 предм[етів] староруських часів видано коло 50); перше місце тут займають дві маленькі панагії з емальованими образками Божої Матері і Предтечі (очевидно, Деісус), інтересні також серії хрестів, ковтків, перстнів, і багата колекція інструментів (що зовсім лишилися невиданими); ближчі студії сеї остатньої колекції, докладне сконстатування того, що належить тут староруським часам – могло б дати дуже інтересні виводи для історії староруської культури. Окрім предметів з Княжої гори є тут і кілька дрібніших нахідок. Опись зроблена вповні науково, але занадто коротко.

Друга, і то більша частина описі і таблиць (с. 36–86 і 14 табл[иць]) присвячені козацьким часам. Се перша в сім роді публікація, і тому має дуже значний інтерес. Тут маємо церковні предмети, багату колекцію зброї, домашнього посуду, окрас, портретів. Опись тут докладніша, але подекуди також закоротка – предмети докладніше не описані, ані не вказано, звідки вони походять; не відрізнено речі сумнівні від певних. Щодо таблиць, то замість виданих уже давніше портретів і образів, що займають остатні три таблиці, воліли б ми більше предметів, вроді виданих на табл[иці] 12, виданих взагалі в досить малому числі, а окрім того, і в занадто малім розмірі.

Взагалі ся публікація зістанеться цінною й гарною пам’яткою по покійнім аматорі української старовини.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 40. – Кн. 2. – С. 1 – 2 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 235, арк. 140–143. Підпис: М.Грушевський.

Тарновський Василь Васильович (молодший) (1837-1899) – український громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 36.