Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Звенигород Галицький

Михайло Грушевський

Історично-археологічна розвідка


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Звенигород галицький (історично-археологічна розвідка) // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 1 – 28. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1900. – Т. 3. Коротку анотацію цієї статті німецькою мовою див.: Hruševśkyj M. Zvenyhorod bеі Lemberg (Bez. Bibrka) // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 12-13. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви.

Автограф у вигляді фрагмента без початку і кінця зберігається у: ЦДІАУК. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 199, арк. 1-22.

Микола Бандрівський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 389 – 413.