Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.А.Штукенберг. Материалы для изучения медного (бронзового) века восточной полосы Европейской России

Михайло Грушевський

"Известия Общества археологии, истории и этнографии",
т. XVII, вып. 4, 1901

Донедавна мідяна культура в Східній Європі не звертала на себе ніякої уваги учених, і коли вияснено вже її значіння в культурній еволюції Західної Європи, Європа Східна зіставалася порожнім місцем. В своїй «Історії України-Руси», перед чотирма роками, я міг вибрати з публікації і з автопсії лише дуже скупий запас матеріалу для українсько-руської території. Остатніми роками в тім напрямі появилися деякі дуже цінні публікації.

В затитулованій публікації д[обродій] Штукенберг подає дуже багатий матеріал з Поволжя – губерній Казанської, В’ятської, Уфимської й Самарської й се кидає дуже інтересне світло на розповсюднення мідяної культури. На жаль, тільки автор не подає відомості, чи над сими предметами була переведена хімічна аналіза. Се важно остільки, що без такої аналізи, з простої автопсії трудно відрізнити вироби мідяні від бронзових з слабою домішкою цини.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 51. – Кн. 1. – С. 1 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 154. Підпис: М.Г.

Штукенберг Олександр Антонович (1844-1905) – російський геолог та палеонтолог. З 1873 р. – доцент, з 1875 р. – професор Казанського університету. З 1880 p. – президент Казанського товариства природознавців.

Основні праці: «Геологический очерк Крыма» (1873), «Геологическое путешествие в Тиманскую тундру и Печорский край» (1875), «Девонский бассейн Европейской России» (1879), «Верхний ярус пестрых мергелей» (1882), «Общая геологическая карта России. Л. 127» (1898), «Материалы для геологии Казанской губернии» (1901), «О коллекциях профессора Н.А.Толмачева» (1901).

«Известия Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете» – видання Казанського Товариства археології, історії та етнографії. Виходили друком у 1878–1916, 1919–1929 pp., загалом вийшло 34 т.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 187.