Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Археологическая летопись Южной России

Михайло Грушевський

т. II – 1900, составлена под редакцией Н.Ф.Биляшевского,
К., 1900, ст. VIII+238

З енергією, вартої всякої похвали, д[обродій] Біляшівський, не вважаючи на всі трудності й перепони, веде далі свою часопись, що, до речі сказавши, стала одинокою в Росії, відколи в минулім році перестали виходити московські «Археологические известия». Дезидерати, висловлені нами з нагоди І тому («Записки», т. XXXVII), прийшлося б повторити й з нагоди сього, другого, але редактор, очевидно, робить – що може, і годі йому з сього боку робити закид; можна побажати тільки, щоб його змагання були енергічніше підперті всіма інтересованими археологією в російській Україні й тим полегшене йому було дальше ведення сього корисного видання; а то дотепер круг помічників і співробітників, як видно, надто малий!


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 42. – Кн. 4. – С. 1 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, on. 1, спр. 45, арк. 27. Підпис: М.Г.

Дезидерати, висловлені нами з нагоди І тому… – йдеться про рецензію М.Грушевcького, опубліковану в: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 37. – Кн. 5. – С. 1 – 2 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 37.