Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Археологическая летопись Южной России

Михайло Грушевський

Составлена под редакцией Н.Ф.Биляшевского,
т. I. – 1899 г., К., 1899, ст. 227

Під таким титулом в додатках до «Киевской старины» і осібними відбитками виходила в 1899 p. маленька археологічна часопись, з великою старанністю й знанням ведена нашим земляком, археологом Миколою Біляшівським. Зміст сеї хроніки дуже різнорідний: переважають звістки про нові нахідки, окрім того стрічаємо звістки про діяльність різних наукових інституцій в сфері археології, реферати про нові видання й кілька коротких статей-монографійок археологічного змісту; взагалі хроніка підходить своїм змістом досить близько до московської часописі «Археологические известия и заметки», не дорівнюючи числом розвідок, але зате переважаючи її багатством чисто хронікарського археологічного матеріалу, в котрім лежить головна вага і цінність хроніки д[обродія] Біляшівського.

Взагалі «Летопись» служить дуже цінним підручником для кождого, хто інтересується українською археологією, і праця, вложена в неї редактором, варта всякого признання. В дальших томах було б пожаданим побільшення числа статей-розвідок, більша систематичність в бібліографії (тепер вона має досить припадковий характер) і більша рівномірність в хронікарських звістках: в сім томі найліпше представлена Правобічна Україна, слабше Лівобічна і зовсім слабо Галичина; розуміється, в сім вина не редактора, а головно брак інтересованих людей і незвичайно слабий розвій археологічних студій в декотрих краях України-Русі, втім і в нашій Галичині, де археологія стоїть незвичайно слабо, не вважаючи на існування спеціальних консерваторів, кількох музеїв і фондів на досліди. До тому редактор додав покажчик місць, але треба б іще й покажчика речового – різних категорій нахідок.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 37. – Кн. 5. – С. 1 – 2 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 240, арк. 8–8 зв., 12 – 12 зв. Підпис: М.Грушевський.

«Археологическая летопись Южной России» – часопис, заснований М.Біляшівським. Видавався за його редагуванням спочатку як додаток до «Киевской старины» (1899–1901), згодом (1903–1905) – як самостійне видання.

Біляшівський Микола Федотович (1867-1926) – український археолог, етнограф, мистецтвознавець, музейний і громадсько-політичний діяч.

…до «Киевской старины»… – «Киевская старина» – перший в Україні багатопрофільний історичний журнал. Виходив у Києві з 1882 до 1906 р. 1907 р. друкувався українською мовою під назвою «Україна».

…московської часописі «Археологические известия и заметки»… – одне з періодичних видань Московського археологічного товариства. Видавалося протягом 1893–1899/1900 pp. Всього з’явилося сім томів.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 19.