Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.08.1905 р. До М. Біляшівського

Львів Львів, 6(19)/VIII.1905

Варіанти тексту

Дорогий Микола Федотович!

Я подумав, що найліпше буде, якщо виставою тутешнього артистичного промислу і штуки займуться товариства. Тож постарайтесь аби Комітет прислав запрошення Тов[ариству] ім.Шевченка і Тов[ариству] прихильників укр[аїнської] літератури, науки і штуки, хочби й на мої руки. Тов[ариство] прихильників прислало б Вам колекцію гуцульських виробів, а Тов[ариство] ім.Шевченка колекцію плянів планів деревляних церков, дуже інтересну, що прилагоджуються тепер до видання, а може й ще щось.

Давно збираюсь Вас спитати: чи знаєте Ви місце знахідки тої діядеми діадеми, котру публікували в своїй «Археологічній літописі» (з Сахнівки, як у Ханенка [Попередній текст закреслено. Первісно було: з Сахнівки, чи що?])? Напишіть, будь ласка. Коли се секрет, то зазначте [Слово написано над рядком, попередній текст закреслено.], я не буду про се згадувати, але для себе хотів би знати.

Бувайте здорові. Щиро прихильний

М. Грушевський

[P.S.] Про ціну гуцульських убрань ще не маю відомостей. Якби Ви ж мали тепер готових грошей на покупку сих костюмів, то я купив би за свої, а Ви б мені звернули килимами. Я охотно взяв би ще 2-3.

Чи хотіли б мати топірці і (?) інкрустовані деревляні дерев’яні Шриблякової Шкріблякової роботи, але вони дорогі, коштує оден один злр. 30-40 і висше вище.

А тут Тиховський пробуває вже другий місяць.


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису. – Ф. 31. – Спр. 879. Справа містить також конверт. Лист написано рукою М.Грушевської з підписом і додатками М.Грушевського.

…Тов[ариству] прихильників укр[аїнської] літератури… – Йдеться про Товариство прихильників української літератури, науки і штуки – громадську організацію, створену в 1904 році у Львові, що опікувалася розвитком української культури в Галичині. Зокрема, в 1905 році Товариство, очолюване на той час І.Трушем та І.Франком, влаштувало у Львові виставку «Українське мистецтво та промисли».

…А тут Тиховський… – Тиховський Павло (1866-1938) – український літературознавець та бібліограф, досліджував переклади творів польського письменника Адама Міцкевича та вітчізняну літературу XIX століття.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 75.