Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.09 – 8.10.1905 р. До С. Єфремова

Ялта(?)

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Дякую за вісти вісті. Обставини складуються так, що в неділю (м[а]б[уть] 25 с[тарого] с[тилю]) я знову буду в Київі Києві (буде наш родинний з’їзд в ріжних різних родинних і фінансових справах), пробуду кілька день і знову буду з Вами бачитися. Поки що лише пишу, що на мою гадку теж – треба дати спокій з «К[иевскими] откл[иками]», коли можна устроїтись з «К[иївською] газ[етою]» і в сій постаратися устроїтися «прочно». Я маю пляни плани щодо кореспонд[енцій] з Галичини і прочого. Про се поговоримо. Але ще важнійше важніше – орган в Петербурзі. Як не були у Вас[иля] Фед[оровича], то зачекайте мого приїзду, як були – то чи не могли б Ви заповісти йому мій приїзд – аби був ласкав заждати мого приїзду, що я маю в ріжних різних важних справах з ним поговорити.

Заїду до Гладилюка! Сердечно здоровлю Вас!

М.Гр.

Фед[ору] Павл[овичу] повідомлю.


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 344).

Приблизний час написання встановлено за змістом та за листом С. Єфремова від 13 вересня 1905 року (Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр.471, с. 128 – 129), відповіддю на який є наведений лист М.Грушевського.

Федору Павловичу… – Матушевському.

…коли можна устроїтись з «К[иївською] газ[етою]»… – Очевидно, мова йде про майбутню газету «Громадська думка».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 164 – 165.