Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.11.1905 р. До С. Єфремова

Львів

Варіанти тексту

Копію пришлю – коли Вам її треба найпізнійше найпізніше? О[лександра] Ігн[атовича] я просив або взяти білети з собою, або передати Вам. Коли він передав їх Вам, то прошу Вас підождати приїзду мого брата, взяти від нього мій білет (оден один) і разом тоді вислати їх до мене (як денежное письмо). На пересилку взяти скільки буде треба з тих 6.45, що Ол[ександр] Ігн[атович] мав решти з білетів, а решту сих грошей віддати Оглоблину на мій рахунок.

М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 551).

Місце і дата відправлення – за поштовим штемпелем на листівці.

Ол[ександр] Ігн[атович] – йдеться про О.Лотоцького.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 165.