Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

20.07.1905 р. До С. Єфремова

Львів Львів, 20.VII.1905

Варіанти тексту

Хто ж тому винен, дорогий Сергій Александрович, що Ви висилаєте до мене таких інформаторів, що не можуть мене добре поінформувати. Трохи Ви занадто боїтеся мене інформувати, а коли Ви числите на мою співучасть, то ж я мушу все бути в курсі діла. Щодо самої сеї справи, то я дістав майже такого самого змісту лист від Лотоцького, тільки ж він пише, що на першім, початковім з’їзді моя присутність не конче потрібна.

Зрештою, я не вирікаюсь їхати, коби лиш мав яку можливість. Добре, що Ви виїздите на спочинок, уважайте на здоров’я, бо при стані Вашого здоров’я дуже недобре перестуджувати[сь]. А хто має з Києва поїхати? Напишіть.

При передруку з «Київ[ськой] стар[ины]» я таки хотів би, як єсть можність, прочитати одну коректу, я не задержав би. Що з «Київс[ькими] откл[иками]» трудно прийти до кінця, се я й сам знав, але що Ви позволяєте сього рода людям уважатися своїми і далі, сего цього я вже ніяк не розумію. Але й український орган не заступить потреби російського, і він мусить конче бути, мусять знайтися й засоби, і співробітники.

Напишіть, будьте ласкаві, по чому платите стопу того ліпшого паперу, на якім друкуєте бібліотеку «Віка», і кілько скільки сторін того формата виходить з аркуша, і взагалі чи є рація друкувати на ліпшім папері, бо мені радив Лотоцький друкувати часть «Очерка» на ліпшім папері і я не знаю, як бути.

Нове видання «Очерка» значно обновив, і в кінцевім розділі хочу ширше написати про становище українства в Росії й його постулати. Коби лиш пустили.

Здоровлю сердечно!

Ваш М. Г.

Поклін Мировцю!

Не забудьте про огляди часописей для «Записок»!


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 547).

Лист написано Марією Грушевською від імені М.Грушевського. Закінчення листа (від слів «Нове видання…») – власноручне М.Грушевського.

На листі помітка С. Єфремова: «Одписав 10/VII.905».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 161.