Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Нарис історії українського народу

Михайло Грушевський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22 : Нарис історії українського народу / упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – 568 с. – (Серія «Монографічні історичні праці»)

Упорядники – Ігор Гирич, Валентин Кавунник

Автор передмови – Валентин Кавунник

Упорядкування листів до друку – Валентин Кавунник, Світлана Панькова

Підготовка текстів різних видань «Очерка истории украинского народа» – Валентин Кавунник, Георгій Потульницький

Переклад з російської мови на українську – Лариса Білик

Переклад висловів іншомовного походження – Мирослав Трофимук

У томі 22 Творів М. Грушевського у 50-ти томах уміщено в українському перекладі працю «Очерк истории украинского народа», яку історик опублікував у 1904 р. За життя автора книга була перевидана у 1906, 1911 і 1913 рр. «Очерк…» призначався для російськомовної української інтелігенції та росіян і знайомив з тисячолітньою історією українського народу від доісторичних часів і князівського періоду до доби новітнього українського відродження у ХІХ – на початку ХХ ст. Крім «Ілюстрованої історії України» – це єдина суцільна політична історія України від найдавніших часів до модерного часу. До тому увійшли «Додатки», які розкривають історію створення книжки та рецепцію суспільства на неї. Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться історією України.