Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Передмова до першого видання

Михайло Грушевський

Російською мовою не існує цілісного огляду історії українського народу, хоча потреба в цьому є, як свідчить хоча б успіх перевиданої недавно старої «Истории Малой России» Бантиша-Каменського, яка завзято розкуповується, завдяки самій своїй назві. Мій великий курс історії України ні в його українському оригіналі [«Історія України-Руси», Львів, 1898–1903, вийшло чотири томи, до кінця XVІ ст. З цього року друкується друге видання], ні у німецькому перекладі [Виходить у Лейпцигу, у фірмі B. G. Teubner] не може набути значного розповсюдження у Росії. З огляду на це я вирішив видати свій невеликий курс історії українського народу, прочитаний мною навесні 1903 р. на запрошення російської школи суспільних наук у Парижі. Я думаю, що він може досить добре слугувати для першого ознайомлення з цим предметом. Зацікавлені можуть звернутися для детальнішого ознайомлення до згаданого мого великого курсу; цей нарис слугує, власне, коротким витягом з нього.

Оскільки у моєму великому курсі детально вказано літературу окремих питань та існуючі в науці контроверсії, я не вважав за потрібне обтяжувати цей нарис такого роду вказівками і в більшості випадків обмежувався посиланнями на відповідні розділи виданих уже томів; зацікавлені легко знайдуть там потрібні їм відомості і вказівки на джерела. З другого боку, при написанні цього нарису я мав на увазі читачів із певною звичкою до наукової лектури, які шукають не зовнішньої цікавості оповіді, а наукового викладу. У лаконічному й стислому вигляді я намагався дати якомога точніший образ історичного процесу, пережитого українським народом. Подати іншу, більш легку й загальнодоступну картину його історії є для мене справою майбутнього.

Написана торік книжка виходить лише тепер, і не в такому вигляді, як би я бажав. Значні прогалини, особливо в останніх розділах книжки, можливо, мені вдасться заповнити пізніше. А тим часом мені залишається ще попрохати читача – виправити прикрі огріхи, що потрапили до книжки при її друкуванні без постійного безпосереднього нагляду, й поблажливо поставитись до мовних хиб, які, незважаючи на всі старання, залишились у викладі і, мабуть, у немалій кількості: моє чуття мови, вочевидь, устигло притупитися протягом десяти років життя за кордоном.

Львів, 1.ІХ.1904


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 1. – (Серія «Монографічні історичні праці»)