Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Церква св. Василія в Овручі

Михайло Грушевський

Овруч – теперішнє глухе повітове місто Волинської губернії, було колись княжою столицею землі деревлян, що займала сусідні часті губерній Київської (Радомишльський повіт) і Волинської (повіти Овруцький, Житомирський, Новоград-Волинський). Тут сидів брат Володимира Олег (див. про нього «Село», № 17), потім деревлянську землю прилучено до Києва і довго не було в ній осібних князів.

Аж в 1181 році чернігівський князь Святослав і київський Рюрик, довго воювавши за Київ, поділили між собою київські землі: Київ взяв Святослав, а київські землі Рюрик, і тоді він став часто проживати в Овручі.

Сей Рюрик мав дуже велику охоту до будинків і будував багато церков і інших будинків по різних містах. Постановив церкву св. Апостолів у своїм городі Білгороді, в теперешній Білгородці коло Києва, де саме тепер недавно отсю церкву відкопали.

І в Овручі поставив гарну церкву св. Василія, на своє ім’я, бо тодішні князі звичайно мали два імені, одне церковне, християнське, а друге народне – так і Рюрик мав церковне ім’я Василія. Церква ся запустіла потім, розібрали її, але тепер знову беруться її поправити, щоб була ціла.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 5 серпня. – № 31. – С. 5. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.

Історію пам’ятки та її відбудови див.: Лукомский Г.К. Волынская старина // Искусство в Южной Руси. – 1913. – № 7 – 8. – С. 13-14.

…див. про нього «Село» № 17… – див.: Грушевський М. Олегова могила // Село. – 1910. – 29 квітня. – № 17. – С. 5.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 356.