Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Передмова до четвертого видання

Михайло Грушевський

Книжка, що пропонується увазі читача, являє собою пристосовану до цілей цього видання обробку мого «Нарису історії українського народу», а саме третього видання (1911 р.). Загалом його для цього видання скорочено, але місцями він отримав деякі доповнення; крім того, до тексту додано ілюстрації у вигляді знімків з предметів давнього мистецтва і графіки, пам’яток старовини та збережених портретів історичних діячів, – взагалі всього того, що може сприяти знайомству з давнім побутом і творчістю.

Вказівки на найважливішу літературу подано лише місцями, у більшості випадків посилання зроблено на мою велику «Історію України» (останній Vm том доведено до 1650 р.), де зацікавлені знайдуть не тільки більш докладні відомості з того чи іншого питання, а й детальні вказівки щодо джерел і літератури.

25 червня 1913 р.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 7. – (Серія «Монографічні історичні праці»)