Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.09.1905 р. До І. Франка

Львів

Варіанти тексту

В[исоко]поваж[аний] Пане Доктор!

Післав Послав я Вам нині коректу Вашої статті з заміткою, яку піддало мені її читання. Там щодо одної примітки я зазначив – як схочете, чи лишите, чи счеркнете, щоб мені не давати замітки до неї. Ми думаємо виїхати в п’ятницю, отже я надіюся діждати звороту коректи від Вас, що[б] випустити Зап[иски] перед виїздом. Склад Вістника Вісника скінчать доперва в понеділок. Я дав статтю Єфремова, що він надіслав, зам[ість] статті з товариств. На статтю Істріна відай не варто реагувати – вона занадто нетактовна.

Щиро здоровлю! Ваш щиро прихильний М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 87).

Дату і місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

…коректну Вашої статті… – Йдеться про статтю І.Франка «Святий Климент у Корсуні, причинки до історії староруської легенди. XI. Культ св.Климента в Мораві й на Руси» – ЗНТШ, 1905, т.66, с. 257 – 281 та замітку М.Грушевського «Іще до чуда св.Климента папи римського» – там само, с. 1 – 3.

Я дав статтю Єфремова… – Очевидно, йдеться про статтю с. Єфремова «Наука темних людей» – ЛНВ, 1905, кн. 9, с. 251 – 260.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 93.