Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.05.1905 р. До С. Єфремова

Львів Львів, 24/V 1905 р.

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Александрович!

Відповідь на статтю в «Киевских откликах» напишу, хоч і не маю часу і нездоров, справа занадто важна. Стаття мусить бути довша, аби роз’яснити «передержки» і статистику г[осподина] К. і тому мусить бути поділена на кілька частей, через те я зискаю на часі і зможу післати послати першу частину вже завтра, а найдальше позавтра рано. Пішлю Пошлю її рекомендованим письмом в редакцію, отже Ви можете вже тепер піти упередити редакцію і виговорити місце на неділю або найдальше на понеділок, в таких разах важне, аби відповідь появлялася скоро. Другу статтю пошлю може в неділю. Добре б зробити відбитку. Питання дуже важне, якраз тепер.

Чи не обурює Вас, що при тріумфі з поводу допущення польської і литовської мови (в «Кіевс[ких] откл[иках]» і ін[ших]) ніхто не згадає про полишення української? Три дні тому на першу вість про те я післав послав дві статті про се до «Сына отеч[ества]» і до «Кіевс[ких] откл[иков]». Як «Кіевск[ие] отк[лики]» ще не надрукували її, то упімніться про неї.

Ви не повинні лишатися так пасивні супроти поведення «Кіевс[ких] откл[иков]» в українській справі. Прецінь Лучицький і Василенко до Вас належать, невже не можете поставити їм сю річ категорично, а як ні, то треба постаратися про свій орган. Вас[иль] Ник[олаєвич] писав мені, що вже призбирані гроші на українську газету, але чи не відчуваєте, що саме в тій хвилі далеко важнійша важніша газета російська? Як не дає цензура в Києві, то заложити в Петербурзі? Час не стоїть, земля горить під ногами! На наших очах уряд загнав тепер холмських українців в матню латинства і спольщення, а у Вас не видно, щоб хто і словом пикнув в сій справі.

Порушив я сю справу в формі кореспонденції зі Львова до «Сына отеч[ества]», але не знаю, чи видрукують. «Очерків» буду чекати, будьте ласкаві вислати невідклично.

Цілую Вас. Наші Вам кланяються.

Ваш М.Груш.

Якби редакція «К[иевских] откл[иков]» почала казати, що не маючи цілої статті, не може друкувати, то скажіть, що берете на себе порозумітися зі мною, якби в дальших статтях щось треба було змінити.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 2537).

Лист написано Марією Грушевською від імені М.Грушевського. Приписка – власноручна М.Грушевського.

Відповідь на статтю… – Йдеться про статтю «Русинский вопрос в цифровом освещении», підписану криптонімом «К.», що була надрукована у № 127, 1905, «Киевских откликов». Відповідь М.Грушевського «К польско-украинским отношениям в Галиции» друкувалась у цій же газеті, №№ 141, 148, 161, 189, 201, рік 1905.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 156 – 157.