Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.07.1905 р. До С. Єфремова

Львів Львів, 2/VІ 1905 p.

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Александрович!

З великою прикростю прикрістю довідались ми про Вашу мобілізацію, напишіть, б[удь] л[аска], як справа стоїть, чи викрутились ви від неї.

Про з’їзд я довідався був ще перше від Лотоцького і на першу вість був навіть розохотився їхати, але те, що я довідався від д[обродія] Міхновського, значно прохолодило мої заміри. Довідався, що в організації національних меншостей українці дотепер ніякої органічної участі не брали, не знати навіть, чи хто від вас на той з’їзд поїде і які конкретні цілі української репрезентації. Їхати мені на з’їзд тільки з тим, щоб евентуальне заложити протест проти польських змагань, було би досить дивно. Моя участь в тім з’їзді мала б тоді рацію, якби я виступав поруч численної репрезентації українців російських. З тих чужих народностей дуже мало хто може мене знати і голос мій, як заграничного чоловіка, може мати в їх очах дуже мале значення. Конче потрібна присутність д[обродія] Ч[икаленк]а, котрий був ініціатором того зав’язку. Як бачите, не вирікаюсь рішучо, але без тих всіх умовин поїздка моя видається мені зовсім безпредметовою.

Не знаю, чи Ви маєте тепер час і спромогу тим займатись, але коли спроможні, то будьте ласкаві упімнутись за моєю статтею в «К[иевских] отк[ликах]», їх протягання починає виходити вже за всякі границі літературних звичаїв. Пропозиції «змягчення» «зм’якшення» IV статті я досі від них не одержав. По правді і не бачу резону такого бажання: прецінь з статті К. вони не викинули його нетактовних виходок на українську адресу і нічим против проти них не застереглись. Яка ж рація вкорочувати мені язика? Попробуйте їм се витолкувать. В III статті було кілька помилок, які я просив редакцію справити. Добре б в відбитці поправити такий спосіб писання 188 8/9 і т[аке] і[нше] на добре: 1888/9. [Виходять ті шкільні роки наче дроби: 1901/2.]

Чи будуть передруковуватись ті статті в «Київс[ькій] стар[ині]»?

По 1 прим[ірнику] II і V т. я просив Вас ще передати Доманицькому, а що лишиться – просив Вас дати в книгарні.

Післав Послав Вам посилку по 15 прим. І, II і V т. Давайте книгарям за готівку: І і II т. по 2.40 руб., а V т. по 1.35 руб., дочисливши до того, скільки заплатить за пересилку: розложіть те вже самі, а з зібраних грошей собі верніть. Нехай продають І і II по 3.75 руб., а V по 2.10 руб.

T. IV є ще оправний, нове видання вийде не скоро, а III вийде восени.

Здоровлю Вас сердечно!

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 544).

Лист написано Марією Грушевською від імені М.Грушевського. Фрагменти тексту курсивом – власноручні М.Грушевського. Це відповідь на лист С. Єфремова від 30(17).VI 1905 р.

На листі напис С. Єфремова: «Одписав 5.VII.905» (тут дата за новим стилем).

Про з’їзд я довідався був… – Йдеться про підготовку до Всеукраїнського з’їзду всіх національних українських політичних організацій Росії, який відбувся 29 – 30 червня 1905 року в Полтаві.

…потрібна присутність д[обродія] Ч[икаленка]… – У листі до М.Грушевського від 10 липня 1905 року С. Єфремов писав: «З Києва збираємося їхати – Грінченко, Чикаленко та я; з Чернігова – Шраг; буде ще дехто» (ЗНТШ, 1992, т.224, с. 356).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 159 – 160.