Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.09.1905 р. До І. Франка

Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] П[ане] Доктор!

Нині я виїзжаю виїжджаю. Буду Вас просити переглянути рукопис Кузелі про Матвія (взглядно зреферувати на секції) й передати до друкарні.

Появився проспект книги Мельшина: «Russen Über Russland». Чи не пам’ятаєте його адреси – написати йому, аби якось – як не в титулі, то в передмові зазначив, що се Russen не в національнім, а в політичнім значінню значенні (фігурує також Немоєвский, Мехелін й ін. не-Россияне рос[сийские] горожане).

Зрештою сердечно здоровлю!

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 89).

Дату і місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

…рукопис Кузелі про Матвія… – Йдеться про дослідження З.Кузелі «Угорський король Матвій Корвін в слов’янській усній словесності, розбір мотивів, зв’язаних з його іменем» – ЗНТШ, 1905, кн. 5, с. 1 – 55; кн. 6, с. 55 – 82; 1906, кн. 1, с. 31 – 69; кн. 2, с. 86 – 113.

…проспект книги Мельшина… – Йдеться про книгу Л.Мельшина «Россияне о России».

Л.Мельшин – псевдонім російського революціонера П.Ф.Якубовича (1860 – 1911). Серед його праць такої книги не значиться.

Книга під назвою «» опублікована у Франкфурті-на-Майні в 1906 р. Автор у цьому виданні не позначений, перекладачем був Йосиф Мельник. Мабуть, Грушевський сплутав прізвища (або написав не досить розбірливо).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 93.