Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.02.1905 р. Лист до Т. Грушкевича

Львів Львів, 4 лютого 1905 р.

Варіанти тексту

До В[исоко]поважаного Пана Референта книгарні, д-ра Грушкевича.

Наколи роботи в книгарні вже в значній мірі підкінчені і відставлені, то я годжуся на виплату a conto, до висоти третьої части загальної суми. З огляду одначе що ми маємо до діла зі Спілкою, прошу, аби й виплати ішли через Столярську спілку. Добре би було також, аби панове се зробили в порозумінню порозумінні з п.Мочульським.

З поважаннєм поважанням М.Грушевський

На підставі сього, за потвердженнєм підтвердженням його д-ром Грушкевичом, каса Т[оварист]ва зволить виплатити.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 122, № 5).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 202.