Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.10.1905 р. До С. Єфремова

Львів Л. 11(24).Х.1905

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Дякую за відбитки, щойно одержав – спасибі за клопоти! Мабуть Ви і иньшим іншим вислали. Разом із тим просимо поспішитись з висилкою «За водою», бо дуже потрібно.

Здоровимо Вас сердечно.

М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 298).

Рукою Марії Грушевської за підписом М.Грушевського.

…просимо поспішитись з висилкою «За водою»… – Мабуть, йдеться про повість Панаса Мирного «За водою». У цей час С. Єфремов продовжував видання тритомника творів Панаса Мирного у вид-ві «Вік» (1903, 1905, 1907 pp.), але названий твір там не друкувався. Вважаємо, коментована фраза є доказом того, що повість «За водою» М.Грушевський мав намір опублікувати у ЛНВ ще у 1905 – 1906 роках. Зрештою, вона побачила світ вперше у ЛНВ, 1918, т.LXX, кн. 7 – 8, с. 11 – 43; кн. 9, с. 172 – 191; т.LXXII, кн. 10 – 11, с. 8 – 27.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 165.