Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1-й квартал 2018 р.

31.03.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Посилаю Вам 3 килими і амфору. Я ще дещо привезу сам завтра, як тільки буде можна мені виходити з хати, бо застудився і вже днів зо три не вихожу. (5.01.1910 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

29.03.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Собрание государственных грамот и договоров» (1895 р.).

Для нас він має значення тільки деякими актами дипломатичних зносин держави Московської з Кримом, Литвою й Польщею (з р[оків] 1449-1576).

Більше інформації…

27.03.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 4 листи 1903 р.

Мапа Галичини пошлеться мені, геологічну мусить мати гімназія, коли не руська, то польска. Кілька аркушів «Гуцульщини» вийшло, Коломиї нема. (Поч. 10.1903 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

25.03.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка і титульний аркуш збірника…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою і титульним аркушем збірника статей «Вільна Україна» (1919 р.)

Більше інформації…

23.03.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Нова хвиля» (1914 р.).

Перед перспективами затяжної реакції поступові національні течії в очах проводирів «російського» лібералізму починають набувати нову ціну.

Більше інформації…

21.03.2018 Новий огляд літератури

Опубліковано «Огляди журналів 1903 р.».

Университетские известия. Записки Харьковского университета. Вестник Европы. Ученые записки Казанского университета. Русская старина

Більше інформації…

19.03.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографическою комиссией» (1900 р.).

Саме видання текстів зроблено дуже старанно і можна тільки пожалувати, що результати своїх студій редактор не пояснив ширше при дотичних пам’ятках.

Більше інформації…

17.03.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «L'аnthropologie» (1899 р.).

І ще раз повторяю, на основі теперішніх матеріалів і не можна ще уставляти на Україні рас, замало того матеріалу!

Більше інформації…

15.03.2018 Новий нарис

У розділі «Красне письменство» публікуємо нарис «Подорож на Ай-Петрі».

Ай-Петрі! Ай-Петрі! – ледве не скрикнув я. Ліг над самою кручею і глянув униз. Дивно! Не розказати, як дивно. Далеко-далеко зеленими хвилями розлилась долина.

Більше інформації…

13.03.2018 Нове про Федора Вовка

Публікуємо останні 3 листи Ф. Вовка до М. Грушевського.

Буде у мене до Вас ось яке прохання – є у Музеї львівського Товариства передмікенська статуетка, яку я купив у Grochowski. Так от треба б мені дуже гипсовий відбиток з неї. (4.02.1911 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

11.03.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Поки що посилаю дві миски мальованих, а більше під рукою нема нічого. Побачим у кого кращі новості. (22.09.1909 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

9.03.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сочинения А.А.Котляревского, т. 4» (1895 р.).

З-поміж заміщених писань занотуємо, наприклад, кілька рецензій до української літератури і розправку про автохтонність українців (з поводу «погодінської теорії») в І томі.

Більше інформації…

7.03.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 4 листи 1903 р.

Вам треба буде зробити короткий практичний курс антропометрії (і при тім дещо з антропології), для приготовання співробітників. (Поч. 08.1903 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

5.03.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка і титульний аркуш книги…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою і титульним аркушем книги «Про батька козацького Богдана Хмельницького» (1919 р.)

Більше інформації…

3.03.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «З промови на полтавськім святі» (1913 р.).

Перед нами лежить довга, тяжка праця, для котрої ми мусимо напружити всі сили, коли хочем вивести українське життя з нинішнього становища роздробленості і припадковості.

Більше інформації…

1.03.2018 Новий огляд літератури

Опубліковано «Огляди журналів 1902 р.».

Вестник Европы. Журнал Министерства народного просвещения. Ученые записки Казанского университета. Чтения в Обществе истории и древностей. Русский архив

Більше інформації…

27.02.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.Лященко. О молении Даниила Заточника» (1900 р.).

Послання було адресоване Ярославу Всеволодовичу, внуку Мономаха. Головний інтерес розвідці дає аргументація автора за сею останньою тезою.

Більше інформації…

25.02.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Zur Frage über den Ursprung der Slaven» (1899 р.).

В сій маленькій брошурі автор дає відповіді на критики його голосної книжки про початок слов’ян, деякі поправки своєї теорії, навіяні сими критиками і студіями самого автора.

Більше інформації…

23.02.2018 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо незакінчені дрібні фрагменти (1885 р).

Пішов до «Уміркованого сепаратиста», але щойно заговорив, а редактор мені під ніс: «Дивіться, – каже, – як через вашого Кучерявого нас розчесали!»

Більше інформації…

21.02.2018 Нове про Федора Вовка

Публікуємо наступні 4 листи Ф. Вовка до М. Грушевського.

Оце посилаю Вам 2 фотографії з мізинського становища – вибрав птиці, бо одна з їх найкраща з усіх знахідок і до того зрозуміла задля ширшої публіки. (25.10.1910 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

19.02.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Жаль, що гуцули будуть мало представлені. Вишліть, що можна буде, переважно з артистичної різьби на дереві. Їх у Вас чимало. Жаль, що столика трудно перетягти. (18.07.1905 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

17.02.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.К.Имеретинский. Дворянство Волынской губернии» (1895 р.).

Головна вага полягає на тому, що волинський депутатовський збір затвердив масу шляхетства в «дворянських» правах на власну руку, не звертаючися до вищої інстанції – російської Герольдії.

Більше інформації…

15.02.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1903 р.

На секції 31/V порушу справу Вашої екскурсії й поставлю в зв’язок з сим дезидерат, аби 1-2 охочі взяли участь разом з Вами, щоб навчитися антропологічних помірів. (23.05.1903 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

13.02.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Обкладинка книги М.С. Грушевського…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена обкладинкою книги «Культурно-національний рух на Україні в 16 – 17 в.» (друге видання, 1919 р.)

Більше інформації…

11.02.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «По кошмарі» (1913 р.).

Ті, що організували сю кошмарну «справу Бейліса» – се паразити, які годуються на хоробливім процесі гноблення місцевого життя, всього сильного і здорового, що є в нім.

Більше інформації…

9.02.2018 Новий огляд літератури

Опубліковано «Огляди журналів 1901 р.».

Журнал Министерства народного просвещения. Варшавские университетские известия. Ученые записки Казанского университета. Чтения в Обществе истории и древностей

Більше інформації…

7.02.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке» (1899 р.).

Ся праця має свій інтерес і для нас: під впливом Єфимія стояли його земляки, руські митрополити Кипріян і Гр[игорій] Цамблак.

Більше інформації…

5.02.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Věstnik slovanských starožitnosti» (1899 р.).

Доктор Нідерле, як бачимо з сеї першої книжки, старається стягнути співробітників з різних слов’янських народів і з європейських наукових кругів.

Більше інформації…

3.02.2018 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо незакінчене оповідання «Сокільник Дмитро» (1901 р.).

Любий ти мені, сину, й радий би я тебе за зятя мати, та не можна тому статися. Хоч би тебе князь і золотом поковав, та таки ти княжий холоп. Не винен ти тому, але дитини в неволю не дам.

Більше інформації…

1.02.2018 Нове про Федора Вовка

Публікуємо наступні 4 листи Ф. Вовка до М. Грушевського.

У церкві тутешній відкопали ми дуже цікавий образ – страшний суд, на котрому як то буває часто репрезентовані усякі нації і між іншим – Русини з бритими головами і козацькими чубами. (12.08.1906 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

31.01.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Вертаючись додому, хочу на день-два заїхати до Львова. У Празі пробуду ще днів 2 та у Кракові теж. (3.06.1904 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

29.01.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Starzyński Stanisław. Historya uniwersytetu Lwowskiego» (1895 р.).

Та коли від р[оку] 1866 польські катедри відділу правничого множаться, руських катедр не утворено вже ніяких, незважаючи на найвище розпорядження з дня 4 липня 1871 p.

Більше інформації…

27.01.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 5 листів 1903 р.

Досі нема ані тої в’язки рукописей, що я передав Вам в канун нашого виїзда і просив вислати поштовою посилкою, ані тої дерев’яної коробки, що Ви мали вислати по нашим виїзді. (22.05.1903 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

25.01.2018 Новий автограф Михайла Грушевського

Рукописна обкладинка збірника статей…

Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена рукописною обкладинкою збірника статей «На порозі нової України» (1918 р.).

Більше інформації…

23.01.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Після Балканської війни» (1913 р.).

Навіть на чолі сього геройського руху стояли люди, в яких не можна було припустити ніякої ідеології – занадто вони були звісними з зовсім не ідеологічного боку.

Більше інформації…

21.01.2018 Новий огляд літератури

Опубліковано «Огляди журналів 1900 р.».

Византийский временник. Труды Владимирской ученой архивной комиссии

Більше інформації…

19.01.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «В.И.Срезневский. Из первых лет научно-литературной деятельности И.И.Срезневского» (1899 р.).

Як можна було й сподіватись, кореспонденція Срезневського містить чимало інтересного для історії сих ранніх стадій в розвою українофільства.

Більше інформації…

17.01.2018 Нове про Вячеслава Липинського

Публікуємо останні 3 листи В. Липинського до М. Грушевського.

Даючи цього року на пропозицію д-ра Томашівського свою повновласть йому, я кермувався в сім випадку виключно особистим довір’ям. (27.07.1913 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

15.01.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Études sur l'archéologie de l'Ukraine antérieure á notre ére, par le baron de Baye» (1899 р.).

Він коротко згадує про палеолітичні нахідки і ближче спиняється коло неолітичної культури, говорить про печери, похорони, стації (стоянки).

Більше інформації…

13.01.2018 Нове про Володимира Дорошенка

Публікуємо останні 5 листів В. Дорошенка до М. Грушевського.

Я здержався поки що від усяких робіт, почувши від академіка К.Студинського, що ювілейний Комітет чекає від мене бібліографії Ваших творів. (30.11.1927 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

11.01.2018 Нове оповідання

У розділі «Красне письменство» публікуємо незакінчене оповідання «Вишата Київський» (1894 р.).

Та нащо ж йому було братів різать? – Розумієш ти! Так уже повелось: звикли київські князі над усіма землями панувати, от і Святополку не хотілось з одним Київом зостатися.

Більше інформації…

9.01.2018 Нове про Федора Вовка

Публікуємо наступні 5 листів Ф. Вовка до М. Грушевського.

Ковалевський просив мене запитатись Вас, як воно буде з Вашим французьким виданням історії України, бо видавець покищо не каже нічого. (25.06.1905 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

7.01.2018 Нове пам’ятне місце Грушевського

М. С. Грушевський помер 25 листопада…

Галерея пам’ятних місць Михайла Грушевського поповнена фотографією могили в Києві (1934 р.).

Більше інформації…

5.01.2018 Нове про Миколу Біляшівського

Публікуємо наступні 5 листів М. Біляшівського до М. Грушевського.

Вибрали мене за директора Музею – саме по мені робота. З тих грошей, що мені прислано на древності, я стратив рублів 11-13. (26.03.1902 р. До М. Грушевського)

Більше інформації…

3.01.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717-1767 гг.)» (1895 р.).

Дневник Якова Марковича, типового заступника аристократії лівобічної, поруч з дневником Миколи Ханенка становлять першорядні джерела до внутрішньої історії Лівобічної України в XVIII в.

Більше інформації…

1.01.2018 Річний звіт

Опубліковано звіт за 2017 р.

Звіт про роботу сайту «Михайло Грушевський» за 2017 рік – 185 тисяч відвідувачів.

Більше інформації…